Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissies

Clusters/ Opleidingscoördinatoren

De opleidingscoördinatoren ondersteunen het onderwijsproces en de uitvoering ervan in al zijn aspecten; de organisatorische, personele en financiële kant. Daarbij wordt geopereerd namens de directeur van het Onderwijsinstituut maar ten behoeve van afdelingsbesturen, leerstoelgroepen, Opleidingscommissies, Examen-commissies, andersoortige overlegorganen, maar ook individuele medewerkers, WP en OBP.

Hoofdtaken opleidingscoördinatoren

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van het onderwijsinstituut.
  • Zorgdragen voor het ontwikkelen van een afdelingsplan voor de eenheid.
  • Zorgdragen voor de implmentatie van het afdelingsplan.
  • Leiding en sturing geven aan medewerkers en werkzaamheden binnen het eigen cluster.
  • Implementeren en uitvoeren van het HRM-beleid (personeelsbeleid) binnen het eigen cluster en gedeeltelijk aan het cluster verbonden opleidingen.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de verdere ontwikkeling van bestaande opleidingen.
  • Bijdragen in de vormgeving van onderwijsondersteunende processen, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan binnen het eigen cluster.
  • Zorgdragen voor de personele organisatie, bezetting, logistiek en benodigde faciliteiten ten behoeve van onderwijsprogramma’s.
  • Bewaken van de uitvoering van het door de onderwijsdirecteur vastgestelde kwaliteitszorgbeleid.
  • Zorgdragen voor het financieel- en personeelsbeheer van de afdelingen, en uitvoeren van het ARBO- en huisvestingsbeleid in de faculteit.

Elke opleidingscoördinator ondersteunt een groep van opleidingen, ook wel een cluster genoemd. De faculteit kent momenteel de volgende clusters:

Cluster Bachelor ETC, Master Euroculture, Informatiemanager Bestuurlijke Informatie

Opleidingscoördinator: dhr.drs W.K.H. Slik

Cluster Nederlands, CIW/Informatiekunde, Taalwetenschap(pen), Minority Studies & Multilingualism en clustersecretariaat Nederlands

Secretariaat

Opleidingscoördinator: mw.drs C. Mast

Cluster Geschiedenis

Opleidingscoördinator: mw. R. Visser MA

Cluster IBIO, Mediastudies en clustersecretariaat IBIO/Geschiedenis

Secretariaat

Opleidingscoördinator: mw.drs M.S.D. Buurke

Cluster American Studies, Engels, GLTC/Oudheidstudies, Master Letterkunde, Midden-Oosten Studies, Toegepaste Taalwetenschappen, clustersecretariaat ETR

Secretariaat

Opleidingscoördinator: mw.drs J. Oosterheert

Cluster Archeologie, KCM, Kunstgeschiedenis en Research Masters en clustersecretariaat OBS

Secretariaat

Opleidingscoördinator: mw.drs M.G.J. Meulman

Laatst gewijzigd:04 oktober 2016 09:32
printOok beschikbaar in het: English