Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersBestuur en commissies

Bestuur en Commissies

Faculteit der Letteren

Bestuur

Het bestuur van de Faculteit der Letteren kent een aantal samenwerkende organen: een Faculteitsbestuur geadviseerd door de Faculteitsraad en facultaire commissies. Het bestuur wordt ondersteund door het Faculteitsbureau.

Afdelingen

De afdelingen geven gestalte aan de verwevenheid van onderzoek en onderwijs binnen een bepaald vakgebied. Zij dragen zorg voor de uitvoering van onderzoek en onderwijs, behartigen de belangen van het vakgebied, bevorderen de deskundigheid die noodzakelijk is om onderzoek- en onderwijstaken naar behoren te kunnen uitvoeren en bewaken zo de kwaliteit van onderzoek en onderwijs.

Cluster

Een cluster is een beheerseenheid, waarin meerdere afdelingen en opleidingen zijn ondergebracht. Elk cluster heeft een opleidingscoördinator en een secretariaat.  

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 10:18
printView this page in: English