Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Toegepaste taalwetenschap

FLiPP: the Foreign Languages in Primary School Project

FLiPP
FLiPP

the Foreign Languages in Primary School Project (FLiPP) is hét onderzoek naar vroeg Engels op de basisschool van Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht. Het project is vooral geïnteresseerd in vroeg vreemdetalenonderwijs aan kleuters en wil antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat is het effect van vroeg beginnen met Engels (groep 1) op de basisschool ten opzichte van later beginnen met Engels (groep 7) op de basisschool?
  • Wat voor effect hebben de kwaliteit en de kwantiteit van de Engelse input op de Engelse taalvaardigheid?

Vroeg beginnen

Op de meeste basisscholen is het gebruikelijk dat er in groep 7 wordt gestart met Engelse les. Dit staat bekend als EIBO – Engels in het basisonderwijs. Vanaf ongeveer 2000 is het zogenaamde vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) in Nederland tot ontwikkeling gekomen. Hierbij bieden basisscholen vanaf de onderbouw (vaak al in groep 1) een vreemde taal aan: dit kan Engels, maar ook Duits of Frans zijn. De afgelopen jaren heeft het vvto een sterke groei doorgemaakt in Nederland. In 2004 boden ongeveer 50 basisscholen vvto aan, in 2011 waren dat er rond de 650 (www.europeesplatform.nl).
FLiPP onderzoekt het effect van vroeg beginnen met Engels op de basisschool. Daarbij worden niet alleen de Engelse taalontwikkeling, maar ook de Nederlandse taalontwikkeling en de algemene cognitieve ontwikkeling van de kinderen meegenomen in het onderzoek.

Kwaliteit en kwantiteit van de Engelse input

FLiPP onderzoekt de effecten van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de Engelse input.
Onder de kwaliteit van de input verstaat het project het Engelse taalniveau van de leerkracht die Engels geeft in groep 1 en 2. Presteren leerlingen die les krijgen van een ‘(near) native speaker’ beter dan leerlingen die les krijgen van een docent met een gemiddelde Engelse taalvaardigheid? Of maakt dit geen verschil?
Met de kwantiteit van de input doelt FLiPP op het aantal lesuren Engelse les per week. Presteren kinderen die drie uur per week Engelse les krijgen beter dan leerlingen die minder uren Engelse les krijgen per week? Of is er geen verschil?
Naast de input op school, worden ook de effecten van de kwaliteit en kwantiteit van de Engelse input die de kinderen buiten school ontvangen onderzocht.

FLiPP wordt uitgevoerd door:

Prof. dr. K. de Bot
T. Prins, MA
S. Reitsma, MA
Rijksuniversiteit Groningen

Dr. S. Unsworth
L. Persson, MA
Universiteit Utrecht

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:54