Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Taalwetenschap

Opleidingsinformatie

Bachelor

Wat de BA-opleiding Taalwetenschap uniek maakt, is dat de twee richtingen neurolinguïstiek en theoretische taalkunde, nauw aan elkaar verwant zijn. Het eerste jaar van de studie is de propedeuse en daar krijg je inleidende colleges in de verschillende richtingen van de taalkunde. Hiermee krijgen studenten een goed beeld van de neurolinguïstiek en de theoretische taalkunde. Je maakt kennis met de verschillende stoornissen. Wat is afasie? Wanneer spreek je van taalontwikkelingsstoornissen en wat is dyslexie nu precies en hoe wordt het veroorzaakt? In dit eerste jaar zullen de docenten ook aan de hand van praktijkvoorbeelden laten zien wat er mis kan gaan en welke beperkingen deze stoornissen met zich meebrengen. Zo kom je er ook achter welke gebieden in de hersenen belangrijk zijn voor taal wen wat de gevolgen van stoornissen in die gebieden.

Vakken
Bij de theoretische taalkunde gaan de docenten in op de structuur van talen in het algemeen. Daarbij kun je denken aan syntaxis (grammatica), fonologie (klankleer) en semantiek (betekenisleer). Bij fonologie leer je welke klanken er zijn, hoe ze worden gebruikt en dat er bepaalde regels voor de volgorde van klanken zijn. Naast deze vakken volgen student ook vakken op het gebied van statistiek en psycholinguïstiek. Deze laatste colleges gaan over de wijze waarop niet-taalgestoorde verwerving en verwerking van taal plaatsvindt.

In het tweede jaar gaan de colleges meer de diepte in. Studenten gaan meer leren over bijvoorbeeld lees- en schrijfstoornissen bij volwassenen en kinderen en er zal meer worden ingegaan op recent onderzoek in de colleges. Studenten worden hierbij gestimuleerd om een kritisch wetenschappelijke houding te ontwikkelen. Nog steeds volgen alle studenten colleges op het gebied van de neurolinguïstiek als van de theoretische taalkunde. Pas in het derde jaar gaan studenten een keuze maken voor één van deze twee richtingen. In dat derde jaar worden onderzoekscolleges gevolgd, waarbij studenten vaak in groepjes leren hoe ze een onderzoek moeten opzetten. De BA-opleiding wordt afgesloten met een BA-scriptie, waarbij elke student zelfstandig een verslag schrijft van een onderzoek.

Master

Na een BA-opleiding kiezen de meeste studenten een MA-opleiding. Dat kan in Groningen ook zijn, maar ook elders. Veel studenten kiezen voor de MA Taalwetenschappen of de ReMA Linguistics.
De MA-Taalwetenschappen bestaat uit vier richtingen:
• Neurolinguïstiek;
• Applied Linguistics;
• European Linguistics;
• Multilingualism.
Elders kun je meer lezen over de ReMA Linguistics en de laatste genoemde richtingen.

MA Neurolinguistiek
De MA Neurolinguistiek is de Masteropleidleiding die de BA-studenten Taalwetenschap het meeste kiezen. Deze sluit ook direct aan op je BA-programma. Je volgt binnen deze master drie onderzoekscolleges op het gebied van respectievelijk afasie, taalontwikkelingsstoornissen en dyslexie. Daarna volg je een stage en schrijf je een scriptie. Tijdens de studie leer je wat de werkzaamheden van een klinisch linguïst specifiek inhouden en hoe deze soms anders zijn dan de werkzaamheden van de logopedist. Tijdens de scriptie doe je verslag van een wetenschappelijk onderzoek, dat je zelfstandig hebt opgezet en uitgewerkt en waarbij je bij voorkeur klinische data gebruikt.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:54