Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Nederlands

Onderwijs

Nederlandse taal en cultuur

In het onderwijsprogramma worden zowel de Nederlandse taal en literatuur van vandaag als van vroeger tijden bestudeerd. Bij de taalbeheersing is veel aandacht voor taalvaardigheid en tekstuele communicatie.

Bacheloropleiding

De driejarige bacheloropleiding omvat het hoofdvak (major) Nederlands met daarnaast een tweede, ondersteunend vak (minor) dat binnen de Faculteit der Letteren is gelegen en een vrije ruimte, te besteden binnen en/of buiten de Faculteit der Letteren. Het hoofdvak kent in de eerste twee jaar en in een deel van het derde jaar een vast programma. Er worden colleges gegeven die introduceren in de vier hoofdrichtingen: taalkunde, historische letterkunde, moderne letterkunde en taalbeheersing. Ook verwerft men vaardigheden die verband houden met de studie: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. In het derde studiejaar specialiseert men zich binnen het hoofdvak in een van de vier hoofdrichtingen. Daarbij kan men wel of juist niet dezelfde specialisatie kiezen als men daarna in de masteropleiding zal gaan volgen.

Masteropleiding

In de masteropleiding Neerlandistiek kan men zich specialiseren in een van de vier hoofdrichtingen van het hoofdvak Nederlands. Men volgt binnen de gekozen specialisatie onderzoekscolleges, doet er eventueel een stage in en rondt de specialisatie af met een afstudeerscriptie.

Lees hier meer over de Educatieve master.
Lees hier meer over het research masterprogramma Classical Medieval and Early Modern Studies.

Arbeidsmarktperspectieven

Neerlandici komen terecht in een veelheid van beroepen op het gebied van onderzoek en onderwijs, en bij het bedrijfsleven en de overheid. Soms zijn dat beroepen waarin direct gebruik gemaakt wordt van hun specialistische kennis, bijvoorbeeld bij een uitgeverij, krant of tijdschrift, of een taaladviesbureau. Neerlandici komen ook terecht in de public relations en voorlichting. Soms ook zijn het beroepen die een algemene vorming als academicus vereisen, zoals beleidsmedewerker bij de overheid. Sommigen starten een eigen bedrijf als bijv. tekstschrijver. Neerlandici komen ook terecht in het onderwijs en daaraan verwante beroepen (bijv. leermiddelenontwikkeling) of het wetenschappelijk onderzoek. Daartoe volgt men niet de masteropleiding van een jaar (Neerlandistiek), maar een tweejarige masteropleiding: respectievelijk de educatieve master en de research master.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:56