Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling KunstgeschiedenisFaculty & Staff

Veelgestelde vragen

Kunstgeschiedenis, Architectuurgeschiedenis, Landschapsgeschiedenis
Praktische vragen

a) Welke kosten zijn verbonden aan de studie, naast het gebruikelijke inschrijf- en collegegeld?

b) Zijn er profielen in het middelbaar onderwijs die voor inschrijving bij de studie Kunstgeschiedenis verplicht zijn?

c) Ik heb mijn Bachelor-diploma niet in Groningen behaald. Kan ik zonder aanvullend onderwijs aan de Master-fase in Groningen beginnen?

d) Hoe groot is de studielast?

e) Hoe werkt het ects-puntensysteem?

f) Heeft de opleiding een vereniging van studenten (studievereniging) waarbij ik me kan aansluiten?

Inhoudelijke vragen

g) Wat zijn de zwaartepunten in de studie?

h) In welke fase van het Bachelor-programma moet ik kiezen voor specialisatie in Moderne Kunst, Oude Kunst, Architectuur en Stedenbouw of Landschapsgeschiedenis?

i) Ik heb mij in de Bachelor-fase gespecialiseerd in architectuur, maar ik wil mij in de Master-fase liever specialiseren in beeldende kunst. Is dat zonder meer mogelijk of moet ik eerst aanvullende vakken doen ?

j) Ik denk erover om me voor de Research Master op te geven volgen, en niet de maatschappelijke Master. Wanneer moet ik de definitieve keus maken?

k) Volg ik alleen vakken bij Kunstgeschiedenis of mag ik ook vakken bij andere opleidingen doen?

l) Wat is een opleidingsgebonden minor?

m) Wat is een vrije minor?

n) Wat kan ik voor baan krijgen met Kunstgeschiedenis?

Antwoorden

Welke kosten zijn verbonden aan de studie, naast het gebruikelijke inschrijf- en collegegeld?

Naast het collegegeld dat je ieder jaar betaalt, moet je elk jaar ook boeken aanschaffen (jaar 1: ongeveer € 350; jaar 2+3 samen ongeveer € 550). Omdat veel vakken via Blackboard (Nestor) digitaal worden ondersteund, is een pc of laptop natuurlijk ook erg handig. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de verplichte studiereizen (ook naar het buitenland) en aan dagexcursies die horen bij colleges, naar musea, steden, bibliotheken en andere instellingen.

Welke profielen van het middelbaar onderwijs zijn verplicht voor inschrijving bij de studie Kunstgeschiedenis?

Voor de opleiding is geen speciaal profiel verplicht, maar het is voor sommige vakken wel gemakkelijker als je een historische of culturele kant hebt gedaan. Het profiel Cultuur en Maatschappij vormt een prima basis voor de opleiding Kunstgeschiedenis. Goede beheersing van Engels is belangrijk, een aantal colleges wordt in het Engels gegeven om de internationalisering te stimuleren. In verband met de beroepspraktijk is een goede schriftelijke vaardigheid en taalbeheersing belangrijk, hieraan wordt in de opleiding veel aandacht besteed.

Ik heb mijn Bachelor-diploma niet in Groningen behaald. Kan ik zonder aanvullend onderwijs aan de Master-fase in Groningen beginnen?

Een afgeronde Bacheloropleiding Kunstgeschiedenis die aan een andere universiteit behaald is, geeft rechtstreeks toegang tot alle Masterprofielen van de opleiding Kunstgeschiedenis in Groningen. Studenten met een andere Ba-opleiding die vakken op het gebied van kunst-, architectuur- of landschapsgeschiedenis hebben gedaan (bijvoorbeeld in een andere Kunst- en Cultuurstudie, of Planologie, Geografie) kunnen toegelaten worden, soms met een kort aanvullend programma. Veel hangt af van de aansluiting tussen vooropleiding en de afstudeerrichting die je kiest, het zal duidelijk zijn dat instromen in de Master Architectuurgeschiedenis met een vooropleiding waarin nauwelijks architectuurgeschiedenis is, niet zonder meer kan. De studiebegeleider adviseert, en de Examencommissie stelt een eventueel schakelprogramma vast.

Hoe groot is de studielast?

De studielast wordt volgens facultaire normen berekend en over het studiejaar verspreid, en is op een normale werkweek gebaseerd. Voor wie regelmatig werkt en een goede planning leert maken, is de studielast evenwichtig verdeeld.

Hoe werkt het puntensysteem?

Elk vak dat met een voldoende wordt afgesloten, levert 5 of 10 ects op (de Master-scriptie 20 ects). Per studiejaar zijn er zestig ects te verdienen. De afkorting ECTS is internationaal geldig en staat voor European Credit Transfer System. Dit puntensysteem heeft als doel de internationale uitwisseling van studenten te vergemakkelijken. Je kan als student hiermee aan een buitenlandse universiteit in een semester of in een studiejaar hetzelfde aantal punten halen als in Nederland, ze worden na je terugkomst op je resultatenlijst bijgeschreven en je loopt hierdoor geen studievertraging op. In Duitsland wordt aan veel universiteiten nog met oude puntensystemen gewerkt, maar als je daar vakken haalt, worden de resultaten naar het ects-systeem omgewerkt.

Heeft de opleiding een studievereniging waarbij ik me kan aansluiten?

Meander is de studievereniging van K&A in Groningen. De studenten organiseren veel verschillende dingen zoals interessante symposia, gezellige borrels, filmavonden en themafeestjes, en elk jaar een buitenlandse reis (zie de Meander website). Meander zorgt ook voor collectieve bestelling van studieboeken, die dan met korting worden geleverd. Tijdens de introductiedag van jaar een maak je kennis met de studievereniging en kan je je gelijk aanmelden.

Wat zijn de zwaartepunten in de studie?

Op het gebied van de Beeldende Kunst biedt Groningen uitzonderlijk veel mogelijkheden op het gebied van moderne en hedendaagse kunst, terwijl de oude kunst sterk vertegenwoordigd is op het gebied van middeleeuwen en de renaissance (vooral Italiaanse kunst). De tweede groep zwaartepunten vind je bij architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. In Groningen wordt veel aandacht aan de twintigste eeuw en de actualiteit gegeven: het Modernisme en Postmodernisme, maar ook urbanisatie in Europa, Zuid-Amerika en Afrika. Landschapsgeschiedenis, bij ons een Masteropleiding, is in Nederland althans binnen een Letterenfaculteit uniek. Voor meer info: zie op deze website onder de knop De 4 profielen.

In welke fase van het Bachelor-programma moet ik kiezen voor specialisatie in Moderne Kunst, Oude Kunst, Architectuur en Stedenbouw of Landschapsgeschiedenis?

Niemand is verplicht om een keus te maken, je kunt in je Bachelor ook een breed pakket maken. Verreweg de meeste studenten willen zich echter liever in een bepaald vakgebied verdiepen (dat is vaak al breed genoeg). De opleiding in Groningen biedt – uniek in Nederland – al in de loop van het eerste jaar de mogelijkheid om voor Moderne en Hedendaagse Kunst te kiezen, of een verzwaard pakket Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis. In de loop van jaar twee kiezen de meeste studenten of ze met beeldende kunst of met architectuur en stedenbouw verder willen. Jaar drie kun je dan helemaal aan Moderne en Hedendaagse Kunst, of aan Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis besteden, of grotendeels aan Oude Kunst. Landschapsgeschiedenis kan vanwege de beperkte aanstelling van de hoogleraar in de Bachelor alleen in jaar drie worden aangeboden (Dossier en een Bachelorscriptie, met eventuele aanvulling via de minor, samen circa 30 ects, oftwel een half studiejaar).

Ik heb mij in de Bachelor-fase gespecialiseerd in architectuur, maar ik wil mij in de Master-fase liever specialiseren in beeldende kunst. Is dat zonder meer mogelijk of moet ik eerst aanvullende colleges volgen?

Als je de Bachelor Kunstgeschiedenis hebt, met welk pakket dan ook, dan geeft de wet je zonder meer toegang tot alle specialisaties van de Master. Als je Bachelor-pakket echter veel afwijkt van het gekozen Master-profiel, dan kun je met een docent bespreken hoe je je kennis en vaardigheden snel bijspijkert. Dit hangt erg af van wat je wilt en wat je hebt gedaan.

Ik denk erover om me voor de Research Master op te geven volgen, en niet de maatschappelijke Master. Wanneer moet ik de definitieve keus maken?

Voor de Research Master moet je worden toegelaten, dat gebeurt op basis van sollicitatie en selectie. Daarvoor zijn je studieresultaten van jaar drie van groot belang, vooral de kwaliteit van je Bachelor-scriptie telt erg mee. Als je denkt dat de ReMa iets voor je is, praat daar dan tijdig over met een docent, vooral in verband met de opzet van je Ba-scriptie. Voor de precieze voorwaarden: zie de website van de Letterenfaculteit.

Volg ik alleen vakken bij Kunstgeschiedenis of mag ik ook vakken bij andere opleidingen doen?

De opleiding bestaat in de Bachelor uit een major en een minor. De major bestaat uit vakken waarmee je kunst- of architectuurhistoricus wordt. Het onderwijssysteem van de Letterenfaculteit in Groningen houdt in dat je naast je major twee minoren kiest. Er bestaan twee soorten minoren: de opleidingsgebonden en de vrije minor, elk 30 ects.

Wat is een opleidingsgebonden minor?

De opleidingsgebonden minor kies je uit een pakket dat door Kunstgeschiedenis is geselecteerd omdat de vakken heel dichtbij de major liggen, en daar een uitstekende aanvulling of versterking van zijn. Dat zijn bijvoorbeeld vakken Kunstbeleid en Kunstmanagement die door de opleiding Kunsten, Cultuur en Media worden verzorgd. Kunstgeschiedenis biedt zelf bovendien een opleidingsgebonden minor Moderne en Hedendaagse Kunst aan, en een opleidingsgebonden minor Middeleeuwen en Renaissance, voor degenen die zoveel mogelijk beeldende kunst in hun pakket willen. Wie met architectuur- en stedenbouwgeschiedenis verder wil, kan een opleidingsgebonden minor Culturele Geografie kiezen. Die wordt verzorgd door de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Een opleidingsgebonden minor bestaat uit vakken die in totaal een half jaar studietijd vragen, het gaat dus om een intensieve kennismaking en verdieping. Deze minor wordt verspreid over de hele Bachelor gevolgd (in jaar 1, 2 en 3).

Wat is een vrije minor?

De vrije minor duurt eveneens in totaal een half jaar, en wordt ook verspreid over de Bachelor gevolgd. Zoals het woord al zegt, is de keus aan jou. Je kunt je een half jaar verdiepen in een taal, in geschiedenis, antropologie, film of theater, archeologie, Americanistiek, informatie- of communicatiekunde, of in de vele andere onderwerpen die je uit het uitgebreide aanbod van de Letterenfaculteit kunt kiezen. Door de vele mogelijkheden kan je de studie Kunstgeschiedenis voor een groot deel naar eigen wensen en interesses invullen en je richten op de toekomst.

Op wat voor baan kan ik later met Kunstgeschiedenis solliciteren?

Na een afgeronde studie Kunstgeschiedenis ben je, afhankelijk van je specialisatie, kunsthistoricus, architectuurhistoricus of landschapshistoricus. Het woord ‘specialisatie’ is betrekkelijk: je hebt met je Master-titel hoe dan ook een brede, veelzijdige opleiding achter de rug, met veel kennis van kunstwerken, architectuur, kunstenaars, architecten, hun opdrachtgevers, hun werkveld, de praktijk en het publiek. De banen en werkzaamheden zijn heel verschillend. Afgestudeerden werken vanouds in musea, ze verzorgen de collecties, maken tentoonstellingen, maken educatieve programma’s. Of ze werken in de media, voor kunstprogramma’s, kunstkritiek of ze werken bij een uitgeverij. Ook gemeentelijke, provinciale of rijksdiensten hebben plaatsen waar kunst- of architectuurhistorici werken, in beleidsfuncties of uitvoerend, bijvoorbeeld bij de monumentenzorg. In de laatste jaren is er enorm veel aandacht gekomen voor het cultuurhistorisch erfgoed en de maatschappelijke betekenis daarvan (cultuurtoerisme). Daar zijn mensen nodig die kunst, monumenten en historisch landschap - of combinaties daarvan - op een aansprekende manier in allerlei producties of presentaties naar voren kunnen brengen.

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:56