Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling KunstgeschiedenisOnderzoekPatrician Patronage Project

Patrician Patronage Project

Het Patrician Patronage Project: Commissioning Art and Architecture in Florence during Medici Rule 1530-1670 (PPP) is enige jaren geleden opgezet door prof. dr H. Th. Van Veen bij de afdeling Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Patrician Patronage Project beoogt een reconstructie te geven van het Florentijns patricisch mecenaat op het gebied van beeldende kunst, kunstnijverheid en architectuur in de periode 1530-1670. Dit mecenaat is lang onderbelicht gebleven omdat verreweg de meeste kunsthistorische aandacht uitging naar het mecenaat van het (groot)hertogelijk Medici-hof. Hierdoor is een sterk vertekend beeld ontstaan van het functioneren van Florence als centrum van kunst en cultuur in de betreffende periode. Door de schijnwerper te richten op het, naar blijkt, zeer belangrijke Florentijnse patricische mecenaat komt het Medici hofmecenaat in een geheel nieuw perspectief te staan.

Speciaal ten behoeve van het PPP is een database ontwikkeld waarin de kunstopdrachten van de Florentijnse patriciërs worden ingevoerd. Vervolgens kunnen diverse onderzoeksvragen aan de database worden gesteld. In de komende vijf jaar zullen de stagiair(e)s die verbonden zijn aan het PPP en verblijven op het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut te Florence de kunstopdrachten van vijftien vooraanstaande Florentijnse patricische families invoeren, om zo een eerste overzicht te krijgen van de patricische opdrachtgeving in de periode die ter discussie staat.

NIKI
RUG
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:56
printView this page in: English