Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenDepartment of Arts, Culture and Media

Kunstvak Theater - BA Kunsten, Cultuur en Media

Elke student die Kunst, Cultuur en Media gaat studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen, kiest voor een interdisciplinaire en multimediale opleiding. Die student kan onder meer focussen op de rol die theater vervulde en vervult binnen een verscheidenheid aan culturen en maatschappijen. De modules Theaterwetenschap bieden studenten een inleiding in de theorie en geschiedenis van dramatische en post-dramatisch theater en muziek- en danstheater. Maar studenten leren ook hoe ze een voorstelling kunnen analyseren en wat het maakproces van een productie precies inhoudt.

Om dit alles duidelijk te maken, gaat Theaterwetenschap in Groningen in op een veelheid aan methodes. We analyseren tientallen dramateksten door close-reading en hermeneutiek. We bezoeken samen een veelheid aan actuele voorstellingen. Daarbij houden we voor- of nagesprekken met de theatermakers en onderwerpen de bezochte voorstellingen aan analyses die vertrekken vanuit semiotiek, gender studies, sociale wetenschappen, performance studies en dergelijke meer. In individuele onderzoeken en groepsonderzoeken gaan de studenten zelf op stap en focussen op creatie en perceptie; op wat de makers met de voorstelling willen teweegbrengen en wat het publiek daar daadwerkelijk van opvangt.

Gedurende een driejarig programma kunnen studenten zes modules van het kunstvak theater volgen, naast modules in hun tweede kunstvak en interdisciplinaire vakken die eveneens de klemtoon leggen op de rol van kunst in de samenleving, zoals kunstbeleid en -marketing, kunstfilosofie, kunst en cognitie en kunstsociologie.

Bachelor programma (Theater)

Theater IA : Analyse, theorie en geschiedenis (5 EC):

Theater IA biedt inzicht in de eigenschappen van theater als medium in een cultuur, en in de wijze waarop het theater zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld.

Theater IB : Analyse, theorie en geschiedenis (5 EC):

Theater I B legt de nadruk op de ontwikkeling van schriftcultuur naar beeldcultuur en concentreert zich op de laatste 150 jaar.

Theater II : Geschiedenis en theorie (10 EC):

Theater II concentreert zich op de bespreking van de belangrijkste theatertheorie, toneelteksten en verwant beeldmateriaal in de 20ste eeuw. Dit moet leiden tot een historisch inzicht, alsook tot een zicht op het belang voor de hedendaagse theaterpraktijk.

Theater III : Theorie en Analyse (10 EC):

Dit college biedt inzicht in de theaterontwikkelingen vanaf de jaren zestig tot heden.

Theatre in a Global Context (5 EC):

The module examines theatre festivals from a theoretical and historical perspective but also through a consideration of contemporary examples.

Arts in Practice: Theatre (10 EC):

In this course, students orient themselves towards the work field by learning to apply theoretical knowledge to professional practice. The course examines the interdisciplinary area of contemporary theatre and performance production as well as the relationship between art theory and practice today. In this frame, students engage in a series of practices (creation of a theatre work, dramaturgical advice to artists, writing of art reviews, theatre marketing practices etc) related to the professional contemporary art world. The main aim of this process is to examine, discuss and also question the current state and production modes of the artistic market.

Bachelorscriptie (10 EC)

De Ba-scriptie is een op individueel (en begeleid) literatuuronderzoek gebaseerd werkstuk. De student kiest het onderwerp in aansluiting op een van de thema's die binnen KCM zijn behandeld. Aan de hand van een centrale vraag wordt materiaal uit gepubliceerde bronnen verzameld en geïnterpreteerd, gebruik makend van de methoden en vaardigheden die in de Ba zijn getraind.

Theater Staf

Lucia van Heteren

Eleftheria Ioannidou

Facebook pagina - Theater Studies

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:55
printView this page in: English