Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenDepartment of Arts, Culture and Media

Kunstvak Film - BA Kunsten, Cultuur en Media

Drive

Film studeren bij Kunst, Cultuur en Media biedt studenten een breed spectrum aan perspectieven om de culturele rol van film, cinema en televisie te bestuderen. Binnen de kerncursussen leren studenten de esthetische, historische en formele eigenschappen van de verschillende film- en documentaire-genres te herkennen en te analyseren. In afzonderlijke case studies wordt film benaderd als resp. een medium, een kunstvorm, een esthetische ervaring (perceptueel, cognitief en emotioneel) en een historische en culturele praktijk. Bovendien biedt het programma een overzicht van de relevante theoretische, historische en filosofische benaderingen, zoals film- en mediageschiedenis en -theorie, media archeologie, film filosofie en fenomenologie, kunsttheorie, moderne mediatheorie en perceptie-, emotie- en cognitiestudies.

De afdeling KCM en de sectie Film staan bekend om de hoge kwaliteit van hun persoonlijke begeleiding van studenten. Tevens biedt Film een uitgebreid internationaal netwerk voor onderwijsuitwisselingen en stages (met Paris 1, Freie Universität Berlin, Brikbeck College Londen, verschillende universiteiten in Zuid-Afrika, enz.). De afdeling beschikt bovendien over een uniek Filmarchief met meer dan 2000 films en 1000 apparaten, die worden gebruikt voor screenings, onderzoek en hands-on onderwijs.

Gedurende een programma van drie jaar volgen de studenten de kernmodules van de door hen gekozen kunstspecialisatie (Film) evenals aansluitende kadercolleges over de rol van kunsten in de samenleving. Uiteindelijk ronden filmstudenten een curriculum af dat bestaat uit zes kernmodules op het gebied van Film, een tweede kunstvak, vijf aansluitende kadercolleges, te kiezen uit het aanbod van de afdeling Kunsten, Cultuur en Media, en een specialisatie (Analyse en Kritiek of Beleid en Management). Het bachelorprogramma KCM met de specialisatie Film verschaft ook toegang tot het masterprogramma Kunsten, Cultuur en Media met de specialisatie Filmwetenschappen.

Bachelor Programma (Film)

Film Ia: Filmanalyse (5 EC)

Dit vak biedt een introductie in film en televisie als kunstvorm. Het richt zich, door analyse van klassieke en hedendaagse films, op de elementaire vaardigheden in het analyseren van aspecten van film, zoals filmtechniek, cinematografie, montage, geluid, verhaalstructuur, et cetera. De centrale vraag is die naar de functie en betekenis van de specifieke elementen van de film en hun uitwerking op de kijkers.

Film Ib: Filmanalyse (5 EC)

In deze collegereeks ligt de nadruk op de analyse van film. Kennis en vaardigheden worden verkregen aan de hand van de concrete analyse van een vijftal ‘klassieke / hedendaagse’ films die worden gepresenteerd in viewings met inleiding in Groninger Forum.

Film II: Filmgeschiedenis (10 EC)

Dit college biedt een overzicht van de filmgeschiedenis vanaf circa 1890 tot heden. De belangrijkste periodes, stromingen en genres komen aan de orde (o.m. vroege, stille film, montagefilm, klassieke verhalende film, Nouvelle Vague en New Hollywood, voor- en naoorlogse kunstfilm, nationale cinema’s en wereldcinema). In het tweede deel van het college wordt aandacht besteed aan de opkomst van de televisie en digitale media. Verder biedt het college een historische reflectie op de filmcanon en kwesties aangaande ‘genre.’

Film III: Film Theory (10 EC)

Doel van deze collegereeks is studenten bekend te maken met de geschiedenis en ontwikkeling van de filmtheorie, van Eisenstein en Arnheim tot Metz, Mulvey en Deleuze, door diepgaande studie van de sleutelteksten, -begrippen en -debatten op dit gebied. Studenten leren hoe de belangrijkste theorieën over film (als medium, als tekst, als verhalende kunst, als ervaring) het veld van de filmstudie tot op heden hebben bepaald.

Film in a Global Context (5 EC)

This 7-week seminar takes an in-depth look at the work of one of the great early masters of the cinema: Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931). The German director is responsible for some of the major films of the silent era like "Nosferatu," "The Last Laugh," "Faust," "Sunrise," and "Tabu," shot in the Babelsberg studios outside of Berlin, Hollywood and the South Seas.

Arts in Practice (10 EC)

In dit vak oriënteren de studenten zich op het werkveld en leren zij de tot dan toe opgedane theoretische kennis in de context van een beroepspraktijk te gebruiken en kritisch te bevragen. De studenten grijpen actief in het kunstendomein in. Dat kan gebeuren door mee te werken aan de organisatie van een festival, aan het maken van een film/audiovisueel essay of een theatervoorstelling, of aan een vergelijkend onderzoek tussen artistieke intenties en publiekservaring.

Bachelorscriptie (10 EC)

De Ba-scriptie is een op individueel (en begeleid) literatuuronderzoek gebaseerd werkstuk. De student kiest het onderwerp in aansluiting op een van de thema's die binnen KCM zijn behandeld. Aan de hand van een centrale vraag wordt materiaal uit gepubliceerde bronnen verzameld en geïnterpreteerd, gebruik makend van de methoden en vaardigheden die in de Ba zijn getraind.

Contactpersoon

Prof. Dr. A.M.A. (Annie) van den Oever. Film & Mediatheorie, Filmfilosofie, esthetica.
Programmadir. Masterspecialisatie (en Minor) Filmwetenschap binnen KCM. Hoofd van het filmarchief.
http://www.rug.nl/staff/a.m.a.van.den.oever/

Film Staf

Dr. J. (Julian) Hanich. Film fenomenologie, emotie studies, filmesthetiek, genre studies.

http://www.rug.nl/staff/j.hanich/

Dr. M. (Miklós) Kiss. Narratieve en cognitieve film theorie, belichaamde cognitie & filmwaarneming, hedendaagse complexe (‘puzzle’ en ‘riddle’) films, narratieve visualisaties, nieuwe (sociale and technologische) media en oudere media (televisie en cinema).

http://www.rug.nl/staff/m.kiss/

Dr. A. (Annelies) van Noortwijk. Documentaire studies, vrouwelijke documentaristen, de autobiografische film.

http://www.rug.nl/staff/a.van.noortwijk/

Prof. Dr. A.M.A. (Annie) van den Oever. Film & Mediatheorie, Filmfilosofie, esthetica.
Programmadir. Master (en Minor) Filmwetenschap binnen KCM. Hoofd van het filmarchief.
http://www.rug.nl/staff/a.m.a.van.den.oever/

A. (Ari) Purnama, Ma. PhD kandidaat. Poëtica van de Zuidoost- en Oost-Aziatische cinema.
http://www.rug.nl/staff/a.purnama/

T. (Tom) Slootweg, Ma. PhD kandidaat. Mediageschiedenis & geheugen, de amateurfilm.
http://www.rug.nl/staff/t.slootweg/

Links

Facebookpagina van Film Studies Groningen

Filmarchief van de Universiteitsbibliotheek Groningen

Programma Minor in film studies

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:55
printView this page in: English