Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Griekse en Latijnse taal en cultuurContact

Studieadviseur

Griekse en Latijnse talen en culturen

Studieadviseur

Voor persoonlijke begeleiding en -advisering kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten. De studieadviseur kan zo nodig doorverwijzen naar andere instanties.

Studieadviseur Griekse en Latijnse Talen en Culturen
drs. R.P. van der Borg

T +31 (0)50 363 89 86

studieadviseur.gltc@rug.nl

Via het Bureau Studentenzaken kun je een afspraak met de studieadviseur maken: T + 31 (0)50 363 60 50

Waarvoor kun je terecht bij de studieadviseur van GLTC?

·         studievertraging, -voortgang & -planning

·         studiekeuze en overstappen van of naar een andere studie

·         speciale voorzieningen en functiebeperking

·         inhoudelijke aspecten van de studie

·         overgangsregelingen

·         afwijkende tentamenregelingen

·         entree voorwaarden

·         vakken buitenland

·         voorlichting

·         persoonlijke omstandigheden

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:55
printView this page in: English