Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderzoek

Griekse en Latijnse taal en cultuur

Het onderzoek van de afdeling GLTC geniet internationale bekendheid. Centraal staan de talen en literatuur van de oudheid. Het tekent onze Groningse benadering dat we veel aandacht hebben voor de cultuur-historische context van die talen en literatuur. Ook bestuderen we de verstrekkende invloed van Griekse en Latijnse teksten in latere tijden. De afdeling bezit bijzondere expertise op de volgende terreinen:

  • Hellenistische literatuur van de derde en tweede eeuw v. Chr. (onder andere in de reeks Hellenistica Groningana, zie ook Hellenistic Poetry)  
  • Griekse syntaxis en semantiek
  • Latijnse poëzie van de Late Republiek en Vroege Keizertijd    
  • de relatie tussen Romeinse literatuur en materiële cultuur  
  • crisis en oorlog en hun verwerking in de oudheid    
  • receptie van het de Romeinse oudheid in het fascistische Italië

Codex Fori Mussolini
Codex Fori Mussolini

Meer informatie over individuele onderzoeksprojecten vindt u op de medewerkerspagina’s.

Als afdeling GLTC zijn wij verbonden aan het facultaire onderzoeksinstituut ICOG (Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen), de interfacultaire onderzoeksinstelling CRASIS (Culture, Religion and Society - Interdisciplinary Studies in the Ancient World) en de nationale onderzoeksschool voor de klassieken, OIKOS (OnderzoeksInstituut Klassieke OudheidStudiën). Als onderdeel van OIKOS’ onderzoeksagenda ‘Anchoring Innovation’ is door vier onderzoekers in Groningen het project ‘After the Crisis’ opgezet. Dit project onderzoekt de reacties van gemeenschappen en individuen op oorlog, geweld en verdeeldheid in het Romeinse Rijk. De focus ligt op de burgeroorlogen in de eerste eeuw v.Chr. en de gevolgen daarvan in Rome en Romeins Griekenland. Meer informatie over dit project en de evenementen die worden georganiseerd vindt u op de website.

Belangrijke publicaties

Harder, M. A. (2012). Callimachus Aetia. Volume 1. Introduction, Text, and Translation . Volume 2. Commentary . Oxford: Oxford University Press.

Harder, M. A. , Regtuit, R. F. , & Wakker, G. C. (Eds.) (2014). Hellenistic Poetry in Context . (Hellenistica Groningana; Vol. 20).Leuven – Paris – Walpole MA: Peeters.

Nauta, R. R. (2002). Poetry for Patrons. Literary Communication in the Age of Domitian . Leiden: Martinus Nijhoff/Brill.

Reitz-Joosse, B. , & Lamers, H. (2016). The Codex Fori Mussolini: A Latin Text of Italian Fascism. Edited with Introduction, Commentary and Translation . London: Bloomsbury Academic.

Callimachus Aetia
Callimachus Aetia
Laatst gewijzigd:06 februari 2019 15:04
printView this page in: English