Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Griekse en Latijnse taal en cultuurOnderwijs

Stage

Tijdens je studie GLTC zijn er verschillende mogelijkheden om stage te lopen. Bachelorstudenten kunnen kiezen voor een bachelorstage in de vrije ruimte (10 ECTS, vakcode LBA000B10) of voor de stage als onderdeel van de Career minor (30 ECTS-variant, zie de minorinformatie). Voor studenten in de Masterfase is er de Masterstage Oudheidstudies (10 ECTS, vakcode LQX028M10). Deze stage kan bij een instelling worden gelopen, maar een onderzoeksstage aan de universiteit is ook mogelijk. Bovendien hoeft de stage niet per se in Groningen te zijn; heel Nederland staat tot je beschikking en je kunt zelfs een stage in het buitenland zoeken. De stage-coördinator van GLTC is prof. dr. M.A. Harder.

Voorbeelden

Het doel van een stage is om praktijkervaring op te doen en je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Een stage bij een bibliotheek, museum of een uitgeverij sluit bijvoorbeeld goed aan bij de studie GLTC. Stagebegeleiders geven aan dat ze classici waarderen vanwege hun brede oriëntatie, analytische vaardigheden en vermogen om grote hoeveelheden informatie te verwerken. Voorbeelden van stages die studenten in de afgelopen jaren hebben gedaan zijn:

  • stage bij het Drents Museum in Assen om te helpen bij de voorbereiding van een tentoonstelling over ‘Goud uit Georgië’ en bij het maken van de catalogus.
  • stage bij de Groninger archieven, waarbij de student o.a. historische wandelingen heeft opgezet door Groningse wijken voor schoolkinderen. (zie de testimonial van Diede ter Keurs).
  • stage bij Noordhoff Uitgevers (zie de testimonial van Esra Dijkstra hieronder).

Meer informatie

Alle stages binnen de Faculteit der Letteren worden georganiseerd door het Mobility Office Letteren. Op de website van het Mobility Office vind je o.a. handige stappenplannen, bruikbare links en testimonials. Je kunt ook meer informatie vinden in de ‘organization’ Stage Letteren van het Student Portal. Houd er rekening mee dat je in principe zelf een stageplek moet zoeken en dat de stagebegeleidend docent en de examencommissie hun goedkeuring moeten geven!

Esra Dijkstra over zijn Masterstage Oudheidstudies

‘Mijn keuze voor een stage is gevallen op Noordhoff Uitgevers. Enerzijds ben ik liefhebber van de oudheid (en geschiedenis in het algemeen) en anderzijds vind ik de didactiek achter geschiedenisonderwijs erg interessant. Dit hoopte ik bij Noordhoff te kunnen combineren en dat is zeker gelukt. Vanaf 24 september 2016 loop ik hier 13 weken stage. Ik heb het hier ontzettend naar m’n zin en de werkzaamheden sluiten in de meeste gevallen prima aan bij mijn verwachtingen. Zo heb ik me beziggehouden met een kleinschalig onderzoek omtrent de oudheid in de literatuur van middelbare scholieren op de HAVO- en VWO-niveau. Daarnaast zijn enkele van mijn dagelijkse bezigheden het redigeren van auteurswerk, het bedenken en uitwerken van digitaal lesmateriaal en het ondersteunen van de uitgever en projectleider vanGeschiedeniswerkplaats. Dat mijn werk werd gewaardeerd, blijkt uit het feit dat ik na mijn stage waarschijnlijk een aantal uren per week voor Noordhoff kan blijven werken. Dat was uiteindelijk ook de insteek: ik heb mijn stage aan het eind van mijn studie gepland in de hoop er naderhand een baan aan over te houden.’

Laatst gewijzigd:29 november 2017 17:09
printView this page in: English