Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Griekse en Latijnse taal en cultuurOnderwijs

Onderwijs

Griekse en Latijnse taal en cultuur

De afdeling GLTC biedt een bacheloropleiding en verschillende masteropleidingen aan. In al onze opleidingen wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-culturele context van antieke literatuur. We werken daarbij nauw samen met de afdelingen Oude Geschiedenis en Archeologie.

De docenten van onze afdeling zijn tevens internationaal actieve onderzoekers, die in hun onderwijs de nieuwste inzichten uit het vakgebied verwerken. Door de kleinschaligheid van de afdeling GLTC is het contact tussen docenten en studenten persoonlijk en kunnen we flexibel ingaan op de interesses van de individuele student.

Kenmerkend voor onze opleiding is verder dat de Latijnse taal (deels) actief wordt onderwezen - in sommige colleges wordt dus Latijn gesproken! Voor deze innovatieve manier van onderwijs werd Remco Regtuit in 2015 zelfs verkozen tot de beste docent van de Faculteit der Letteren.

Bacheloropleiding GLTC

In het eerste jaar van de bachelor werk je aan je taalvaardigheid van Grieks en Latijn en bestudeer je het genre epos en de literatuurgeschiedenis van beide talen. Verder krijg je een inleiding in de drie cultuurvakken en leer je academische vaardigheden voor classici. In het tweede jaar ga je verder met het bestuderen van drama, poëzie en taal- en literatuurwetenschap. In het derde jaar volg je onderzoekscolleges, ga je op excursie en schrijf je een scriptie. In het bachelorprogramma is ook ruimte om een minor te volgen of een semester in het buitenland te studeren.

Meer informatie is te vinden op de website van de bachelor GLTC.

Na de bachelor kun je kiezen uit drie verschillende masteropleidingen:

Masteropleiding Oudheidstudies

Deze eenjarige masteropleiding bestaat uit twee tracks: Oude Geschiedenis en Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Als je voor de laatste kiest, leer je hoe je thema's uit de oudheid wetenschappelijk benadert en hoe je een commentaar schrijft op een klassieke tekst. Je bepaalt zelf of je je studie meer talig of cultuurhistorisch invult. Er is ook ruimte om vakken bij een andere studie of faculteit te volgen of binnen het Masterlanguage-programma. Een stage lopen om praktijkervaring op te doen, behoort ook tot de mogelijkheden.

website master GLTC

Forum Romanum
Forum Romanum

Educatieve Master GLTC

Deze tweejarige educatieve master leidt je op tot eerstegraadsdocent Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. De opleiding bestaat uit een didactisch en een vakinhoudelijk deel. Voor het vakinhoudelijke deel volg je vakken van het masterprogramma Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. In het didactische deel leer je klassieke bronnen toegankelijk en inzichtelijk te maken voor je leerlingen. In het eerste jaar ben je vooral bezig met het vakinhoudelijke programma. Daarnaast doe je een korte stage op een middelbare school. In het tweede jaar staat het didactische programma centraal en doe je een uitgebreide stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Na het afronden van dit tweejarige programma heb je een masterdiploma en een eerstegraadsonderwijsbevoegdheid.

website Educatieve Master GLTC

Research Master Classical, Medieval and Early Modern Studies

Deze Engelstalige tweejarige onderzoeksmaster is geschikt voor studenten van geschiedenis en van de talen Grieks en Latijn, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands en Duits. Afhankelijk van je achtergrond en onderzoeksinteresses, kies je een specialisatie, zoals Classics of Premodern Literature, waarin je tutorials en colleges volgt. Dit kunnen vakken aan de RUG zijn, maar ook uit het programma vanMasterlanguage of OIKOS, de nationale onderzoeksschool van de klassieken. In de gezamenlijke vakken staat een multidisciplinaire aanpak centraal. Je bestudeert dan de klassieke oudheid, de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd in Europa en het Midden-Oosten als een geheel. Je onderzoekt de verschillen en overeenkomsten tussen deze perioden en krijgt inzicht in de culturele veranderingen die zijn voorafgegaan aan de moderne tijd.  

website ReMa CMEMS

Arbeidsmarkt

De breedheid van een Letterenopleiding, de grote taalvaardigheid en het kritisch en analytisch vermogen maken classici geschikt voor allerlei functies. Afgestudeerden komen terecht in het onderwijs of in de wetenschap. Daarnaast kun je staflid worden van een (wetenschappelijke) bibliotheek of van een museum (afhankelijk van je specialisatie). Verder komen afgestudeerden terecht in de journalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven of in het culturele werk. Op de website van studievereniging Boréas vind je onder ‘na de studie’ meer informatie en testimonials van oud-GLTC’ers.

Op excursie in Griekenland, foto gemaakt door Selina Stuut
Op excursie in Griekenland, foto gemaakt door Selina Stuut
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:55
printView this page in: English