Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Griekse en Latijnse taal en cultuur

Nieuws

Voor meer nieuws en activiteiten, zie de facebookpagina GLTC in Groningen.

16 februari 2017

Nieuw boek: ‘Klassieke Literatuur’

Op 7 februari is het boek 'Klassieke literatuur' verschenen, geschreven door postdoctoraal onderzoeker Grieks en Latijn Jacqueline Klooster. Het is een beknopte geschiedenis van de klassieke literatuur die deel uitmaakt van de reeks 'Elementaire Deeltjes' van Amsterdam University Press.

In het boek gaat Jacqueline Klooster in op de essentie en de verbazingwekkende vitaliteit van de klassieke literatuur (zowel Grieks als Romeins) en onze fascinatie ervoor. Waarom is een nieuwe Homerusvertaling een literaire gebeurtenis? Waarom wordt Vergilius nog altijd op school gelezen? Wat maakt klassieke literatuur zo interessant en zo 'klassiek'? Jacqueline heeft gekozen voor een chronologische aanpak om ook de context waarin de werken ontstonden te belichten (in plaats van een bespreking per genre, zoals vaker is gedaan). Zo laat ze zien hoe de klassieken zich door imitatie en innovatie ontwikkelden tot literatuur die wij nog altijd willen lezen.


De serie Elementaire Deeltjes van Amsterdam University Press maakt kennis toegankelijk voor een breed publiek. Ieder deeltje vormt een handige introductie op een specifiek onderwerp en geeft antwoord op de vraag: hoe zit dat nou eigenlijk? Elementaire Deeltjes brengt naast een grote diversiteit aan actuele onderwerpen ook klassieke thema’s, zoals dit deeltje over klassieke literatuur.

Boek Klassieke Literatuur
Boek Klassieke Literatuur

21 november 2016

Sander Orriens genomineerd voor Letteren - Docent van het Jaar 2016

Na de verkiezing van Remco Regtuit als Docent van het Jaar van de Faculteit der Letteren vorig jaar is ook dit jaar een docent van GLTC genomineerd: promovendus Sander Orriens. Samen met drie andere docenten zal hij op 29 november van 16:00-18:00 in het Van Swinderen Huys strijden om de titel. Zie voor meer informatie de officiële aankondiging en het evenement op Facebook.

Verkiezing Docent van het jaar
Verkiezing Docent van het jaar

16 november 2016

Congres After the Crisis

Met groot genoegen presenteren wij u het aankomende congres After the Crisis: Remembrance, Re-anchoring, and Recovery in the Ancient World, een internationaal congres in het kader van Anchoring innovation. Het congres wordt georganiseerd door Inger Kuin en Jacqueline Klooster en wordt gehouden op 15-17 december in Groningen. De vraag die centraal staat tijdens dit congres is hoe crises, ontstaan door oorlog of natuurrampen, worden herinnerd en hoe samenlevingen zichzelf herstellen na een crisis. De keynote speaker is Tim Whitmarsh (University of Cambridge) en de slotlezing wordt gehouden door Steve Mason (Rijksuniversiteit Groningen).

De flyer en het volledige programma kunt u op de website van het congres. Aanmelden kan via afterthecrisis2016@gmail.com. Deelname aan het congres (incl. lunch) is €15,00; de keynote lecture is gratis toegankelijk.

Het After the Crisis project is een onderdeel van OIKOS’ onderzoeksagenda Anchoring Innovation.

Congres After the Crisis
Congres After the Crisis

29 september 2016

NSE 2016: Studenten GLTC meest tevreden over docenten

Uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 blijkt dat studenten van GLTC in Groningen het meest tevreden zijn over de deskundigheid en betrokkenheid van de docenten. Verder scoort GLTC hoog wat betreft de inhoud van de studie, studiebegeleiding en vooral de algemene sfeer. Vergeleken met vorig jaar zijn de GLTC’ers in Groningen tevredener over het aanleren van wetenschappelijke vaardigheden en over de informatievoorziening (bijvoorbeeld over hun studievoortgang en de opzet van de opleiding).  Ook wordt de omgeving van de universiteit goed beoordeeld en wordt de huisvesting in Groningen hoger gewaardeerd dan in de rest van Nederland. En een interessant weetje: we zijn de enige GLTC-opleiding van het land met internationale studenten!


De Nationale Studenten Enquête is een jaarlijks landelijk onderzoek door Studiekeuze 123 waarin studenten in het hoger onderwijs hun mening geven over hun opleiding. Over het algemeen zijn studenten in 2016 erg tevreden over inhoud van hun opleiding (HBO 60,0%, WO 72,4%, t.o.v. 58,3% en 71,9% in 2015). Benieuwd naar meer resultaten? Kijk dan op de website van de NSE. U kunt ook snel de NSE-resultaten van GLTC lezen.

31 augustus 2016

Fascistische boodschap voor de toekomst herontdekt

Bettina Reitz-Joosse (RUG) en Han Lamers (HU Berlijn/KU Leuven) hebben een bijzondere ontdekking gedaan. Onder een gigantische obelisk in Rome ligt een boodschap van de Italiaanse fascisten verborgen: een Latijnse tekst over Mussolini’s Italië, bestemd voor een publiek in de verre toekomst. De zogenaamde ‘Codex Fori Mussolini’ is in 1932 verstopt bij de bouw van de obelisk en daarna al snel in vergetelheid geraakt. Reitz-Joosse en Lamers herontdekten de tekst, vertaalden hem en hebben de geschiedenis ervan te boek gesteld. Hun onderzoek is onlangs gepubliceerd door uitgeverij Bloomsbury.

Lees meer over het boek en bekijk de Unifocus video.

Remco Regtuit
Remco Regtuit

18 november 2015

Remco Regtuit verkozen tot Docent van het Jaar - Faculteit der Letteren

Remco Regtuit, docent Grieks en Latijn, is verkozen tot Docent van het Jaar van de Faculteit der Letteren. Dhr. Regtuit won zowel de jury- als publieksprijs.

Tijdens de facultaire verkiezingen in het Van Swinderen Huys verzorgden de genomineerden een minicollege van 10 minuten over hun eigen vakgebied. Vervolgens werd er onder leiding van Clemens Six (winnaar 2014) een paneldiscussie gevoerd over de stelling: 'The main task of Arts faculties is to teach students to think critically.'

De Jury prees Remco Regtuit om de wijze waarop hij het Latijn deed leven bij het publiek: 'In woord, gebaar en beeld maakte hij van Latijn een door iedereen aan te leren taal. Bovendien benadrukte hij de centrale rol van cultuur in de academische vorming van studenten en betoogde hij dat bestudering van klassieke culturen helpt om onze hedendaagse manier van leven beter te begrijpen.'

De jury bestond uit dhr. Ronald Hünneman, winnaar 2013, dhr. Sami Faltas, winnaar 2012 en studentleden Eirik de Visser (ReMa CMRS) en Deborah van den Berg (Master Kunstgeschiedenis).

Laatst gewijzigd:06 maart 2019 14:43
printView this page in: English