Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling GeschiedenisWie wat waarSecties GeschiedenisOude Geschiedenis

Het vakgebied

De oud-historici in Groningen bestrijken in hun onderwijs en onderzoek een groot terrein: van Griekenland tot de Late Oudheid, en van godsdienst en politieke representatie tot economie. We maken deel uit van een grote afdeling Geschiedenis, met vele mogelijkheden tot comparatief onderwijs en onderzoek. Daarnaast kunnen we volop profiteren van een divers lokaal aanbod over de volle breedte van de Klassieke Studies in Groningen: er is een bloeiende afdeling Grieks en Latijn, een prima afdeling Mediterrane Archeologie,en een wel zeer prominente Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Met elk hiervan wordt intensief samengewerkt in onderwijs en onderzoek.

Ons onderwijs maakt deel uit van de BA en MA programma’s in Geschiedenis en GLTC, en van de interdisciplinaire Research Master Classical, Medieval and Early Modern Studies.

De vaste stafleden zijn allen actieve en internationaal publicerende onderzoekers met buitenlandse onderzoekservaring en vele internationale contacten. Onze onderzoeksprojecten omvatten o.a. Political Culture, Religion and Identities from the Hellenistic Period to Late Antiquity . Ons onderzoek is lokaal ondergebracht bij ICOG , CRASIS en bij het Kossmann Instituut en nationaal bij de onderzoeksscholen OIKOS.

Onderwijs en onderzoek worden gekenmerkt door een nadruk op interdisciplinariteit. Naast colleges oude geschiedenis verzorgen we ook colleges in samenwerking met andere afdelingen. In onze onderzoeksprojecten werken we samen met archeologen, classici en godsdienstwetenschappers, en de meeste promovendi worden mede begeleid door experts uit die disciplines. We zijn zelf ook betrokken bij PhD begeleiding in andere afdelingen.

Er is een actieve groep promovendi. Recente en huidige onderwerpen van PhD projecten zijn: Citizens, elites and benefactors: The politics of generosity in Roman Asia Minor; Societal Changes reflected in material culture: the Greek agora in the Hellenistic and Roman periods; City and sanctuary in Hellenistic Asia Minor; Emperors and decurions in Italy (27 B.C- AD 68); Cultural identities in the Latin colonies of Central Italy; Patronage and social hierarchies in Rome; Finding the present in the distant past: the cultural meaning of antiquarianism in Late Antiquity; Carving communities in stone.

Er is een Ancient World Seminar dat door de promovendi zelf georganiseerd wordt.  

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:54
printView this page in: English