Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling GeschiedenisWie wat waarSecties GeschiedenisMiddeleeuwse Geschiedenis

Medewerkers

Middeleeuwse geschiedenis

NaamFunctieExpertiseVakgebieden
Beek, L. van, MAPhD student
Blokhuis, dr. B.A.docent Grieks en LatijnGrieks en Latijn, speciaal Middeleeuws Latijn en Vroeg-Christelijk Grieks. Teksteditie, Hagiografie.
Boer, prof. dr. D.E.H. deEmeritus Hoogleraar;leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis (1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd Hanze Studie Centrum (2004-2013) Nederlandse geschiedenis, stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, mirakelverhalen en -registraties, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke muziek Geschiedenis
Letterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Brand, prof. dr. A.J.
Folkerts, dr. S.A.Postdoconderzoeker NWO-Veni Geschiedenis van het christendom in de middeleeuwen - Heiligen en hagiografie - Handschriftenkunde en boekwetenschap - Middelnederlandse bijbelvertalingen Geschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Letterkunde, overige Germaanse talen
Gaens, T.J.M., MScPhD student
Heidecker, dr. K.J.Universitair docent Middeleeuwse geschiedenis Geschiedenis
Hellemans, dr. B.S.senior lecturer Middeleeuwse Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Ideeëngeschiedenis, Historische antropologie, Theorievorming van de geschiedwetenschap, Geschiedenis van Frankrijk Geschiedenis
Cultuurstudies
Filosofie
IJssennagger, N.L., MAPhD studentVikingtijd, Frisia, Noordzeewereld, materiele cultuur en immateriele cultuur, tentoonstellingen maken
Lap, T.B., MAPromovendus Middeleeuwse GeschiedenisHoogmiddeleeuwse briefverzamelingen
Culturele Psychologie
Ruiter, dr. L.M. deSecr. Onderzoekschool Mediëvistiek
Santing, prof. dr. C.G.Hoogleraar Middeleeuwse GeschiedenisGeschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Wetenschapsgeschiedenis
Geschiedenis van de geneeskunde
Schaik, dr. R.W.M. vanUniversitair docent (1995-2015) Middeleeuwse geschiedenis; Financiële, economische en sociale geschiedenis van middeleeuwen en vroegmoderne tijd; Lokale en regionale geschiedenis van de noordelijke en oostelijke Nederlanden en aangrenzende Duitse territoria; Paleografie en handschriftenkunde
Geschiedenis
Steensel, dr. A. vanUniversitair DocentSociale en economische geschiedenis van de Europese middeleeuwen, in het bijzonder stadsgeschiedenis en adelsgeschiedenis.Geschiedenis
Visser, H., MA
Volckaert, L.
Walsweer, mr. H.
Zwart, C.W., MAPhD student
Laatst gewijzigd:24 juni 2016 11:19
printOok beschikbaar in het: English