Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling GeschiedenisWie wat waar

Medewerkers

NaamFunctieExpertiseVakgebieden
Baets, prof. dr. A.H.M. deBijzonder hoogleraar Geschiedenis, Ethiek en Mensenrechten aangesteld namens de Stichting Euroclio; Universitair hoofddocent geschiedenis Relaties tussen geschiedenis, ethiek en mensenrechten; censuur en misbruik van de geschiedenis; geschiedenis en filosofie van de geschiedenis Geschiedenis
Beek, L. van, MAPhD student
Berger, A.
Berkel, prof. dr. K. vanHoogleraar Geschiedenis na de Middeleeuwen Cultuur- en ideeëngeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, speciaal van Nederland, universiteitsgeschiedenis  Geschiedenis
Wetenschapsgeschiedenis
Birkenholz, F., MAPhD studentVroegmoderne Geschiedenis, Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), PapiergeschiedenisGeschiedenis
Blokhuis, dr. B.A.docent Grieks en LatijnGrieks en Latijn, speciaal Middeleeuws Latijn en Vroeg-Christelijk Grieks. Teksteditie, Hagiografie.
Blokzijl, drs. T.R.PhD student Oude geschiedenis
Boer, prof. dr. D.E.H. deEmeritus Hoogleraar;leerstoelgroep middeleeuwse geschiedenis (1992-2010); directeur Nederlandse Onderzoekschool Mediëvistiek (2006-2010); hoofd Hanze Studie Centrum (2004-2013) Nederlandse geschiedenis, stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, mirakelverhalen en -registraties, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke muziek Geschiedenis
Letterkunde, overige Germaanse talen
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Bootsma, K.PhD studentMilitaire geschiedenis, gender geschiedenis, vrouwen in de krijgsmacht, civiel-militaire relaties.Geschiedenis
Bosch, prof. dr. C.W.Hoogleraar Moderne Geschiedenis Wetenschapsgeschiedenis/wetenschappelijke biografie; geschiedenis van politieke cultuur en burgerschap; vrouwen en gendergeschiedenis; internationale vrouwenbewegingen; egodocumenten/(auto)biografie/life writing Geschiedenis
Wetenschapsgeschiedenis
Vrouwenstudies
Brand, prof. dr. A.J.
Broersma, dr. D.T.Docent Economische en sociale geschiedenis Geschiedenis
Büschel, prof. dr. H.R.H.Professor for Contemporary HistoryContemporary History, Cultural History, History of Development and Psychiatry, European and African HistoryGeschiedenis
Cabanel, A.PhD studentGeschiedenis
Daling, dr. W.D.Docent Moderne geschiedenis; Wetenschapsgeschiedenis Geschiedenis
Drijvers, dr. J.W.Universitair Hoofddocent Oude Geschiedenis (met ius promovendi) Late Oudheid, cultuur van leiderschap in het laat-Romeinse Rijk, christianisering van de Romeinse wereld, laat-antieke historiografie (Ammianus Marcellinus), Latijnse panegyriek
Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Duijvendak, prof. dr. M.G.J.Professor of Economic, Social & Regional History Social-economic History, Europe since 1750, European Regional Development. The Netherlands and its regions,Historical Network Analysis, Public History. Geschiedenis
Economische Geschiedenis
Regiostudies
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Dutta, A.PhD studentCulturele geschiedenis, Intellectuele geschiedenis, Zuid-Aziatische geschiedenis, Geschiedenis van Brits India, Moderne Duitse geschiedenis, CultuurwetenschappenGeschiedenis
Cultuurstudies
Errouane, C.F., MAPhD student 19th-century art and culture, photography, graphic arts, museum studies
Essen, A.A. van(Buiten-)promovendus Vroegmoderne geschiedenis Geschiedenis
Esser, prof. dr. R.M.Hoogleraar Vroegmoderne geschiedenisEarly Modern HistoryGeschiedenis
Fahnenbruck, dr. L.J.docentGeschiedenis
Flores Terán, C.E.PhD studentLatin American Studies, History of Knowledge Production, Cultural History, Colonial StudiesGeschiedenis
Internationale Betrekkingen
Cultuurstudies
Gaens, T.J.M., MScPhD student
Heidecker, dr. K.J.Universitair docent Middeleeuwse geschiedenis Geschiedenis
Hellemans, dr. B.S.universitair docent Historical anthropology; medieval and cultural history; methods and theory; history of ideas, esp. the French intellectual tradition; the relationship between religion and the academic discourse; the relationship between texts and images.

Geschiedenis
Cultuurstudies
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Henkes, dr. B.Universitair docent Moderne geschiedenis.
Migratie, vormen van in- en uitsluiting; constructies van nationale identiteiten; transnationale en transculturele netwerken, memory studies, oral history en life writing.
Geschiedenis
Hoekstra, dr. W.J.universitair docent moderne geschiedenis Politieke geschiedenis,  Amerikaanse geschiedenis, Gender geschiedenis Geschiedenis
Hoogeboom, B., MAPhD student
Hoop, dr. S. deUniversitair docent  Eigentijdse geschiedenis Geschiedenis
Huijbers, dr. A.M.H. Intellectual history, medieval and Renaissance Italy, imperial ideas of Rome, imperial coronations, historiography, processes of identity formation, humanism, religious orders and Observant reform. Geschiedenis
Jiménez Montes, G., MAPhD CandidateEarly Modern History

Social and Economic History
Geschiedenis
Jong, prof. dr. J. deBijz. Hoogleraar Europees-Oost-Aziatische betrekkingen, i.h.b. aangaande Japan, vanwege de stichting Groninger Universiteitsfonds; Universitair Hoofddocent Geschiedenis Niet- Westerse geschiedenis, i.h.b. Oost-Azië (Japan), geschiedenis en historiografie van kolonialisme,  imperialisme en globalisering, Europese politieke cultuur en politieke geschiedenis, ( 19e -21e eeuw) met speciale aandacht voor de rol van de pers. Geschiedenis
Aziëstudies
Jongman, dr. W.M.Universitair hoofddocent Romeinse economische en sociale geschiedenis Geschiedenis
Jonkman, mr. drs. M.J.P.PhD student
Kamphorst, S.M., MAPromovendusEpigrafie, Hellenistische geschiedenis, interstedelijke relaties in de oudheid
Karel, dr. E.H.K.Universitair docent Economische en sociale geschiedenis; landschap- en milieugeschiedenis; regionale geschiedenis; agrarische geschiedenis Geschiedenis
Knoeff, dr. H.G.Universitair hoofddocent met ius promovendivroeg moderne geschiedenis, geschiedenis van (anatomische) collecties, cultuurgeschiedenis van het lichaam, Nederlandse geneeskunde in de Verlichting, geschiedenis van alchemie en chemie, medical humanitiesGeschiedenis van de geneeskunde
Wetenschapsgeschiedenis
Geschiedenis
Koningsbrugge, prof. dr. J.S.A.M. vanHoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland Moderne geschiedenis Geschiedenis
Koopmans, dr. J.W.Universitair Docent Geschiedenis van politiek en media in vroegmodern Europa  Geschiedenis
Kraft van Ermel, N.A., MAStaflid Nederland-Rusland CentrumContemporaine geschiedenis van Rusland, Contemporaine geschiedenis van Oekraïne, Contemporaine geschiedenis van PolenGeschiedenis
Krikken, D.E., MAPhD studentMiddeleeuwse en vroegmoderne ontwikkeling van landmeten in West-EuropaWetenschapsgeschiedenis
Geografie
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Krol, dr. R.A.Docent Moderne Geschiedenis Theoretische en Intellectuele Geschiedenis
Politieke en culturele geschiedenis van Duitsland (1749-1949)
Duits Historisme

Krul, prof. dr. W.E.Hoogleraar Moderne Kunst- en Cultuurgeschiedenis  Kunst- en Cultuurgeschiedenis van West-Europa 1750-1950 Kunstwetenschappen
Geschiedenis
Kuo, dr. Y.Universitair DocentChina in the global context; intellectual history of modern China; conceptual history of "religion" in East AsiaGeschiedenis
Aziëstudies
Lap, T.B., MAPromovendus Middeleeuwse GeschiedenisHoogmiddeleeuwse briefverzamelingen
Culturele Psychologie
Leigh, J.W., MADocent Promovendus - MA EurocultureGeschiedenis en politiek
Cultuur, gedachtenis, identiteit en erfgoed
Midden- en Oosteuropa, vooral westelijke Balkan-landen/voormalige Joegoslavië
Taal en literatuur, film en media
Geschiedenis
Sociale Wetenschappen, Interdisciplinaire
Cultuurstudies
Li, M.PhD studentEconomic and Social History; Historical Demography.Geschiedenis
Linden, dr. D.C. van derDocent geschiedenis en NWO Veni Postdoctoraal onderzoekerVroegmoderne geschiedenis, religieuze en culturele geschiedenis van Frankrijk, herinneringscultuur, geschiedschrijvingGeschiedenis
Marchand, dr. W.J.Lecturer Economisch en Sociale Geschiedenis
Megens, dr. C.M.Universitair docent Eigentijdse Geschiedenis Europese veiligheidsvraagstukken; transatlantische betrekkingen; NAVO; Nederlands buitenlands- en defensiebeleid; Europese samenwerking en de debatten over identiteit binnen Europa. Geschiedenis
Internationale Betrekkingen
Molema, dr. A.M.Docent- Geschiedenis van grensoverschrijdende samenwerking
- Regionale analyse van rurale en stedelijke ontwikkeling (19e-21e eeuw)
Geschiedenis
Regiostudies
Mulderije, M.C., MPhD student
Nijf, prof. dr. O.M. vanHoogleraar Oude Geschiedenis Politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis en sociale geschiedenis van de Griekse stad in de Hellenistische en Romeinse periode; sportgeschiedenis;  Griekse epigrafie, Antiek Burgerschap, Grafcultuur Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Paping, dr. R.F.J.Universitair docent Economische en Sociale Geschiedenis, Economie, Demografie Geschiedenis
Economische Geschiedenis
Demografie
Economie (Algemeen)
Pelgrom, dr. J.Universitair DocentRomeins Imperialisme en Kolonialisme, Romeinse Republiek, Romeinse Rurale Geschiedenis, Hellenistisch Italië, Ideeëngeschiedenis, LandschapsarcheologieGeschiedenis
Peters, dr. R.G.P.Universitair Hoofddocent Moderne Geschiedenis - Geschiedtheorie - Leergeschiedenis - Retorica Geschiedenis
Filosofie
Plantinga, R., MAPhD student
Poel, dr. S. van derUniversitair docent Joodse Geschiedenis en Midden- en Oost-Europa Geschiedenis
Poutré, drs. H.J.P. laPhD student
Rus, S., MA
Santing, prof. dr. C.G.Hoogleraar Middeleeuwse GeschiedenisGeschiedenis
Mediaevistiek & Renaissancestudies
Wetenschapsgeschiedenis
Geschiedenis van de geneeskunde
Schaik, dr. R.W.M. vanUniversitair docent (1995-2015) Middeleeuwse geschiedenis; Financiële, economische en sociale geschiedenis van middeleeuwen en vroegmoderne tijd; Lokale en regionale geschiedenis van de noordelijke en oostelijke Nederlanden en aangrenzende Duitse territoria; Paleografie en handschriftenkunde
Geschiedenis
Scholtens, H.H.PhD student Eigentijdse geschiedenis
Schuringa, drs. T.PhD student Eigentijdse geschiedenis
Singh, dr. A.Universitair docentSouth Asian and Global History of the early modern periodGeschiedenis
Aziëstudies
Six, dr. C.Universitair docent Contemporary South and Southeast Asian history; history of North-South relations; history of international development cooperation Geschiedenis
Aziëstudies
Internationale Betrekkingen
Smit, drs. F.R.H.senior adviseur en projectmanager bij Northern KnowledgeValorisatie en Ondernemerschap; Fondsenwerving, Relatiebeheer en Fondsmanagement; Universitaire geschiedenis en Erfgoed
Speksnijder, S.A.PhD student Romeinse geschiedenis, sociale en culturele geschiedenis van de Late Republiek en Vroege Keizertijd, eten/dineren, begroetingsrituelen, sociale hierarchie. Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Spits, drs. H.C.W.publieksgeschiedenis, medische geschiedenisGeschiedenis
Steensel, dr. A. vanUniversitair DocentSociale en economische geschiedenis van de Europese middeleeuwen, in het bijzonder stadsgeschiedenis en adelsgeschiedenis.Geschiedenis
Stoeten, drs. G.W.M.
Tassenaar, dr. mr. P.G.Universitair docent Juridisch: privaatrecht; arbeidsrecht, (historisch ontwikkeling van) grondrechten.
Historisch: sociaal-economische geschiedenis; antropometrische geschiedenis; geschiedenis van multiculturele samenlevingen.
Rechtsgeleerdheid
Geschiedenis
Economische Geschiedenis
Tijhoff, drs. A.E.PhD student Moderne Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis, Vrouwengeschiedenis, Biografiën Geschiedenis
Tilburg, dr. M.W.A. vanUniversitair docent Gender Studies, Niet-Westerse Studies, Cultuurcontacten, Cultuurgeschiedenis 

Geschiedenis
Veluwenkamp, dr. J.W.Universitair hoofddocent Sociaal-economische geschiedenis in de vroeg-moderne tijd (1500-1800) . Geschiedenis
Vermeer, dr. L.K.Universitair DocentModerne geschiedenis, cultuurgeschiedenis, life writing, dagboeken, geschiedenis van ziekte en gezondheid, lichaamsgeschiedenis, medische geschiedenis, relatie literatuur en wetenschap, cultureel erfgoed, Nederlandse geschiedenisGeschiedenis
Verwaal, R.E., MAPhD student Ruben Verwaal is gepromoveerd in de wetenschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksproject ‘Blood, Sweat & Tears’ richtte zich op de chemie van lichaamssappen in de 18de-eeuwse geneeskunde en de rol die deze speelden in de Nederlandse Verlichtingscultuur.
Geschiedenis van de geneeskunde
Wetenschapsgeschiedenis
Vliet, dr. E.C.L. van derUniversitair docent Archaïsch Griekenland: staatsvorming, anthropologische benaderingen; Klassiek Athene: politieke cultuur; ethnografie in de Klassieke Oudheid: Strabo Geschiedenis
Voerman, prof. dr. G.Hoogleraar Ontwikkeling en functioneren van het Nederlandse en Europese partijstelsel Partijen en partijstelsels in Nederland en de Europese Unie Geschiedenis
Politicologie
Volckaert, L.
Wal, R. van de, MAPhD StudentGeschiedenis
Walsweer, mr. H.
Wentholt, N.M., MScPromovendusGeschiedenis
Politicologie
Wijma, dr. S.M.Onderzoeker Griekse geschiedenis, Atheense politieke cultuur, Atheense polisreligie, Atheense epigrafie, receptie van de Perzische oorlogen in de oudheid Geschiedenis
Klassieke Talen & Culturen
Williams, dr. M.K.Universitair docent Vroegmoderne geschiedenis


Gespecialiseerd in: diplomatieke geschiedenis; geschiedenis van de politieke communicatie; papiergeschiedenis; Habsburgse geschiedenis; geschiedenis van de 16e eeuw; Centraal en Oosteuropese geschiedenis; geschiedenis van het Mediterrane zeegebied
Geschiedenis
Williamson, dr. C.G.Docent/Onderzoeker Hellenistic period, Asia Minor, state formation, sanctuaries, ancient architecture, urbanism, GIS Geschiedenis
Archeologie
Klassieke Talen & Culturen
Wolffram, prof. dr. D.J.Hoogleraar geschiedenis van bestuur en politiek in de moderne tijd Geschiedenis van politiek- westers - niet-westers, geschiedenis van de internationale betrekkingen, geschiedenis van lokaal bestuur, geschiedenis van ruimtelijke ordening Geschiedenis
Wubs, J., MAPromovendaKunst en Reformatie, protestants kerkinterieur, tekstborden en tekstschilderingen in vroegmoderne protestantse kerken
Zwaan, prof. dr. A.H. van der
Zwart, C.W., MAPhD student
Zwiers, dr. M.Universitair docent Regionale identiteit, rurale geschiedenis, Amerikaanse politiek, Amerikaanse geschiedenis, geschiedenis van het Amerikaanse Zuiden, politieke cultuur, Amerikanistiek, Southern Studies, burgerrechtenbeweging in de VS, Amerikaanse Burgeroorlog. Geschiedenis
Cultuurstudies
Regiostudies
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:54