Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling GeschiedenisWie wat waar

Expertiseteam: Geschiedenis, Mediastudies en GLTC (GMG)

Per 1 januari 2019 vallen de opleiding van de Examencommissie GMG onder de Examencommissie Letteren.

Samenstelling

Contact

boex.arts@rug.nl

Regels en Richtlijnen

Regels en Richlijnen Examencommissie GMG 2017-2018

Verzoeken

 • De Examencommissie geeft geen advies of informatie, daarvoor kun je terecht bij de studieadviseur.
 • Verzoeken dienen uiterlijk één week van tevoren te worden ingediend om op de eerstvolgende vergadering behandeld te kunnen worden. De vergaderdata voor studiejaar 2018-2019 zijn:
  • woensdag 26 september 2018
  • woensdag 17 oktober 2018
  • woensdag 21 november 2018
  • woensdag 19 december 2018
  • woensdag 16 januari 2019

Verzoek tot deelname aan studieonderdeel

Webformulier: verzoek tot deelname aan studieonderdeel

Vervanging

Webformulier: verzoek tot vervanging

Minorwijziging

Webformulier: verzoek tot wijziging minor

Vrijstelling

Webformulier: verzoek tot vrijstelling

Extra tentamenkans

Webformulier: verzoek tot extra tentamenkans

Verzoek

Webformulier: verzoek

 • Als je verzoek een ander onderwerp heeft dan de bovengenoemde opties.

Laatst gewijzigd:23 januari 2019 15:59
printView this page in: English