Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Geschiedenis

Toelating

Toelatingseisen

WO Bacheloropleiding Geschiedenis (RUG of andere universiteiten in Nederland)

Direct Toelaatbaar

Bacheloropleidingen gerelateerd aan Geschiedenis , bijvoorbeeld Archeologie, Kunstgeschiedenis, American Studies, KCM, IO/IB, Cultuurwetenschappen, Europese Talen en Culturen, Midden-Oosten studies.

10 EC pre-master :

- 5 EC Theorie I* of Theorie II*

- 5 EC Bronnen & Methoden*

Bacheloropleidingen waarbinnen één van de volgende Minoren compleet is/wordt afgerond: Midden- en Oost-Europese Studies, Niet-Westerse Geschiedenis (Azië en/of Afrika specialisatie), Mediterrane Wereld, Europa, Idee en Constructie, American History

10 EC pre-master :

- 5 EC Theorie I* of Theorie II*

- 5 EC Bronnen & Methoden*

Andere Bacheloropleidingen , zoals gevolgd bij Ruimtelijke Wetenschappen, Wijsbegeerte, Sociologie, Rechten, Godsdienstwetenschappen, Economie, e.d.

30 EC pre-master:

- 5 EC Theorie I* of Theorie II*

- 5 EC Bronnen & Methoden*

- 10 EC aan (historische) schrijfvaardigheids- & onderzoeksonderdelen op 3de jaars BA niveau**

- 10 EC aan andere onderdelen met historische vakinhoud**

HBO Bacheloropleiding Geschiedenis

60 EC pre-master

(neem contact op met de studieadviseurs)

Overige HBO Bacheloropleidingen

Neem contact op met de studieadviseurs Geschiedenis

* verplichte vakken uit het bachelorprogramma van de opleiding Geschiedenis

** vakken uit het eigen bachelorprogramma of uit het programma van de opleiding Geschiedenis, ter goedkeuring van de toelatingscommissie.

De pre-master kan voor WO studenten binnen de eigen Bachelor of na afloop van de Bachelor worden gevolgd. HBO studenten kunnen het schakeltraject na afloop van de Bachelor volgen. De pre-master aan historische (schakel)vakken moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toelatingscommissie van de opleiding Geschiedenis. Neem hiervoor of voor meer informatie contact op met de studieadviseurs of stuur het verzoek direct aan de toelatingscommissie.

Aanmelding en inschrijving bij directe toelating

De te nemen stappen zijn als volgt:

 1. Afspraak voor intakegesprek studieadviseur voor 1 juli bij start september of 1 december bij start februari.
 2. Aanmelden studielink voor Master Geschiedenis Vandaag, studenten Bachelor Geschiedenis RUG zijn nu klaar.
 3. Studenten Bachelor Geschiedenis andere universiteit in Nederland moeten nu toelating aanvragen via toelatingscommissie (een formaliteit).
 4. Opsturen met kopieën van BA-diploma en toelatingsbrief van toelatingscommissie naar Bureau Studentzaken Letteren, t.a.v. dhr. L.S. Heida, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26, 9712 EK, Groningen.
 5. Afspraak maken met studieadviseur om o.a. ingeschreven te worden voor de relevante vakken.

Aanmelding en inschrijving voor de pre-master (zowel WO als HBO-Bachelor) :

De te nemen stappen zijn als volgt:

 1. Afspraak voor intakegesprek studieadviseur voor 1 juli bij start september of 1 december bij start februari.
 2. Dien toelatingsverzoek in bij toelatingscommissie voorzien van een uitdraai van de behaalde (relevante)vakken (met korte vakomschrijvingen) en, indien al binnen, een kopie van bul van Bacheloropleiding.
 3. Indien schakelvakken WEL binnen de eigen Bachelor worden gevolgd ga naar stap 7.

Indien schakelvakken NIET binnen de eigen Bachelor worden gevolgd: aanmelden Studielink voor het schakeltraject ter voorbereiding op de Master Geschiedenis (volg hierna de stappen 4 t/m 7)

 1. Opsturen met kopieën van BA-diploma en toelatingsbrief van toelatingscommissie naar Bureau Studentzaken Letteren, t.a.v. dhr. L.S. Heida, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26, 9712 EK, Groningen.
 2. Volg verder de procedure in Studielink.
 3. Afspraak maken met studieadviseur om o.a. ingeschreven te worden voor de relevante vakken.

Belangrijke adressen

Studieadviseurs Geschiedenis: studieadviesgeschiedenis@rug.nl

Bob van der Borg

Toelatingscommissie Geschiedenis: historyadmission@rug.nl

Hans van Koningsbrugge, voorzitter

Richard Paping, secretaris

Megan Williams, lid

Secretariaat Geschiedenis: history@rug.nl

Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:55