Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Europese talen en culturenNieuws, media en activiteiten

Workshop van Frans de Groot: Vertaalafdeling Europees Parlement

Wanneer:wo 18-05-2016 12:45 - 17:30
Waar:Zal nog bekend worden gemaakt

De vertaaldienst van het Europees Parlement biedt al ruim 30 jaar stageplaatsen aan voor pas afgestudeerden. De belangstelling van Nederlandstaligen voor deze stageplaatsen (3 maanden, verlengbaar met nog eens 3 maanden) is minimaal en tot grote spijt en ongerustheid van de vertaaldienst maken sollicitaties uit Nederland slechts 10% uit van het totaal.
Dezelfde trend doet zich in iets mindere mate voor bij de aanmeldingen voor de vergelijkende onderzoeken van het EPSO (http://europa.eu/epso/index_en.htm ), dat verantwoordelijk is voor de aanwerving van EU-ambtenaren. De vertaaldienst vindt de ontwikkeling dat het Nederlands in "Europa" steeds meer vervlaamst onwenselijk en wil dan ook een poging doen het tij te keren door de interesse van Nederlandse academici voor een stage of baan als vertaler bij het Europees Parlement te stimuleren.

De invulling van de middag is als volgt:
12.45-13.45 lunch met delegatie; svp aanmelden bij Esther Haag (in cc) als je hiervoor belangstelling hebt
14.00-15.30 algemene presentatie Europees Parlement + info stagemogelijkheden (in het Nederlands)
15.30-16:00 pauze
16.00-17.00 met uitloop tot 17.30: bespreking eerder ingestuurde vertalingen Engels > NL.

Voorbereiding: half maart zal aan de deelnemers een Engelstalige tekst van ca. twee bladzijden toegestuurd worden die voor 29 maart moet worden ingeleverd bij dr. S.I. Linn.

Het is voor een brede groep interessant om te horen welke competenties er in een dergelijke internationale instelling vereist worden. Studenten die geen speciale interesse in het vertaalgedeelte hebben maar wel meer willen weten over de mogelijkheid om bv. een stage te lopen bij de EU kunnen alleen het eerste deel van de dag bijwonen.