Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Europese talen en culturenIASS 2016

TEMA IASS 2016

Transit ´Norden´ och ´Europa´
Transit Norden och Europa
Transit Norden och Europa

2000-talet präglas av en dynamik som har flera sidor. Det råder en skör balans mellan ´the global´ (det internationella) och ´the local´ (det nationella); ibland mynnar det ut i en s k glocalisering där nya impulser utifrån förenas med det som redan finns. På det vetenskapliga och kulturella området pendlar det starkt mellan pessimism och optimism. Vilken roll spelar kultur och litteratur i dessa processer? Vad tjänar det till att behålla det egna språket när engelskan har blivit ´lingua franca´ i nästan alla vetenskapliga discipliner? Västvärldens kriser i början av 2000-talet har fått sina följder på de vetenskapliga och kulturella områdena. Politiska och strategiska beslut fattas ofta utifrån kommersiella perpektiv. Även vetenskap ska marknadsföras nuförtiden. Men hur säljer man forskning i litteratur, kultur och språk och dess resultat? Finns det möjligheter för humaniora, de s k ´soft powers´? Eller ska vi slå vakt om autonomin och finna oss i att det kan leda till en låg status inom vetenskap och samhälle? I synnerhet små språk och kulturer som ofta befinner sig i periferin, även inom humanoriora, har konfronterats med stora förändringar och nya krav.

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 11:21
printOok beschikbaar in het: English