Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieBestuur, afdelingen en medewerkersAfdelingenAfdeling Communicatie en InformatiewetenschappenContact and Details

Opleidingscommissie

Communicatie- en Informatiewetenschappen en Informatiekunde

De opleidingscommissie (OC) is één van de bestuursorganen van de Faculteit der Letteren. De onderwijszaken van een opleiding staan op de agenda. De commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten van de betreffende opleiding(en).  

Docentleden

Studentleden

Reglement van orde

De opleidingscommissie voor CIW en IK vertegenwoordigt de Bachelors Communicatie- & Informatiewetenschappen en Informatiekunde, en de Master Communicatie- & Informatiewetenschappen. De studentleden worden jaarlijks via een verkiezing gekozen door studenten van de opleidingen CIW en IK. Je kunt ons bereiken per e-mail (OCCIWIK@rug.nl), of één van de leden direct benaderen.

Wat doet de opleidingscommissie voor studenten?

Als adviesorgaan helpen wij de kwaliteit van het onderwijs van de opleidingen hoog te houden. Wij geven, gevraagd en ongevraagd, advies over diverse onderwijskwesties aan het Afdelingsbestuur. Dat doen we o.a. door na elk semesterblok de vakken van je opleiding met behulp van jouw input te evalueren. Daarvoor gebruiken we de enquêtes die je als student na elk blok krijgt. Wijzigingen in de opleiding worden, zoals vermeld in de Onderwijs- en Examenregeling (de OER), ook door ons geëvalueerd. Het Afdelingsbestuur neemt onze adviezen mee in haar besluitvorming. Onze officiële taken zijn terug te vinden in het Reglement van orde.

Door onze betrokkenheid bij de vakevaluaties en besluitvorming bewaken we de onderwijskwaliteit van de opleidingen. De input van jou als student tijdens de vakevaluaties is voor ons erg waardevol! Het kan helaas voorkomen dat je constateert dat een vak dat goed is geëvalueerd in jouw ogen toch onder de maat is. Wanneer je twijfelt over de kwaliteit van een vak, een docent of een ander onderdeel van de opleiding kun je ons benaderen. We zijn erg blij met je commentaar, suggesties en wensen, want daarmee kunnen we de kwaliteit van de opleidingen verbeteren. We adviseren dan aan de opleiding hoe we denken dat het onderwijs verbeterd kan worden, zodat studenten na jou hier profijt van hebben. Voordat je ons benadert met problemen is het altijd verstandig om je situatie eerst te bespreken met de desbetreffende docent, want die is misschien zelf in staat de situatie te verbeteren.

Wat doet de opleidingscommissie niet voor studenten?

We gaan niet over de examinering. Voor problemen rond tentamens en andere toetsingen dien je bij de Examencommissie te zijn. Als je persoonlijke problemen hebt waar je studie onder te lijden heeft, dien je contact op te nemen met de studieadviseur.

Laatst gewijzigd:25 april 2018 13:26
printOok beschikbaar in het: English