Skip to ContentSkip to Navigation
Afdeling ArcheologieWie wat waar

Studieadviseur

Archeologie

Voor persoonlijke begeleiding en -advisering kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten voor alle zaken die met de studie te maken hebben. De studieadviseur kan zonodig doorverwijzen naar andere instanties.

Studieadviseur Archeologie: Marloes Bergmans


Spreekuur en aanwezigheid

Studieadviseur Marloes Bergmans werkt op de volgende dagen:

Maandag: 8:30 – 12:30

Vrijdag: 8:30 – 17:00

Spreekuur op vrijdag van 9:30 – 12:30. Een afspraak is eenvoudig zelf te maken via de digitale agenda van de studieadviseur via studieadviesarcheologie.youcanbook.me

Wat doet de studieadviseur

  • Voorlichting en advisering aan studenten over studiekeuze en keuzepakket
  • Begeleiden van studenten bij studievoortgang en studiekeuzes
  • Begeleiden van studenten met een functiebeperking
  • Adviseren bij vakkenpakketwijzigingen en aanvragen voor de examencommissie
  • Verzorgen van informatie en procedures inzake studieregelingen (inschrijving, financiering, examenregelingen).
  • Signaleren van voortgangs- en studieproblematiek.
  • Signaleren van programma-inhoudelijke aspecten van het onderwijsprogramma
Laatst gewijzigd:19 februari 2019 14:29
printView this page in: English