Skip to ContentSkip to Navigation
Afdeling ArcheologieWie wat waar

Studieadviseur

Archeologie

Voor persoonlijke begeleiding en -advisering kun je terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur fungeert als raadgever en vertrouwenspersoon van studenten voor alle zaken die met de studie te maken hebben. De studieadviseur kan zonodig doorverwijzen naar andere instanties.

Studieadviseur Archeologie: Marloes Bergmans

Spreekuur

Bij voorkeur op afspraak (te maken via het secretariaat van Archeologie). Kom persoonlijk langs op het secretariaat of neem contact op via tel. 050-363 6710 of per e-mail: archeo@rug.nl

Wat doet de studieadviseur

  • Voorlichting en advisering aan studenten over studiekeuze en keuzepakket.
  • Begeleiden van studenten bij studievoortgang en studiekeuzes.
  • Verzorgen van informatie en procedures inzake studieregelingen (inschrijving, financiering, examenregelingen).
  • Signaleren van voortgangs- en studieproblematiek.
  • Signaleren van programma-inhoudelijke aspecten van het onderwijsprogramma
Laatst gewijzigd:25 juli 2018 15:54
printView this page in: English