Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Rector Magnificus Elmer Sterken opent Career Minor Faculteit der Letteren

03 september 2018

Vandaag, op 3 september 2018, is de Career Minor aan de Faculteit der Letteren officieel geopend. De studenten begonnen om 9 uur hun eerste plenaire college, waarin Rector Magnificus Elmer Sterken de officiële opening verrichtte. Hij ziet dat steeds meer mensen naar zekerheden op zoek zijn, terwijl men in de wetenschap juist onzekerheden zou moeten aangrijpen. Hij raadt studenten aan juist onzekerheden te verwelkomen, en op te zoeken.

De Career Minor (30 ECTS) is een minor die je voorbereidt op de arbeidsmarkt en als einddoel heeft de ‘employability’ (inzetbaarheid) te versterken. Doel is het versterken van (a) kennis van de sector en (b) de vaardigheden en houding die nodig zijn om goed te functioneren. Algemene kennis en vaardigheden worden verkregen door plenaire sessies met lezingen, workshops en een assessment. Daarnaast kies je voor een specifiek thema dat aansluit bij je belangstelling, studieachtergrond of toekomstwensen.

De drie thema’s zijn dit jaar

1.       The Governance of International Solidarity and Sustainable Livelihoods: Dutch Perspectives
2.       Beleid voor een Duurzame Stad
3.       Een veilige wereld, een veilig Nederland

In het tweede blok kiezen studenten voor een individuele opdracht in de vorm van een stage of ondernemersplan, of voor een groepsopdracht waarin ze in projectvorm een probleem voor een werkgever kunnen oplossen.

Het faculteitsbestuur en het Career Minor team zijn trots samen met drie clusters een interessant programma te kunnen presenteren met tal van interessante gastsprekers. Studenten leren in een interdisciplinaire, interculturele context samenwerken en komen direct met werkgevers in contact. De faculteit werkt in de minor nauw samen met het centrale Career Services centrum en het University Center of Entrepreneurship.

De Career Minor wordt uitgevoerd door cluster 4. Sipke de Hoop is de coordinator.

Laatst gewijzigd:03 september 2018 11:48

Meer nieuws

 • 19 november 2018

  Jelle Zijlstra: de man die goed was in gelijk krijgen

  Honderd jaar na de geboorte van oud-premier Jelle Zijlstra ligt er een biografie over de eerste Nederlandse politicus die met zijn economische vakkennis een succesvol imago in de politiek imago wist op te bouwen. Historicus Jonne Harmsma promoveert...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  De toekomst is digitaal, nu jij nog

  Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik...