Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Rector Magnificus Elmer Sterken opent Career Minor Faculteit der Letteren

03 september 2018

Vandaag, op 3 september 2018, is de Career Minor aan de Faculteit der Letteren officieel geopend. De studenten begonnen om 9 uur hun eerste plenaire college, waarin Rector Magnificus Elmer Sterken de officiële opening verrichtte. Hij ziet dat steeds meer mensen naar zekerheden op zoek zijn, terwijl men in de wetenschap juist onzekerheden zou moeten aangrijpen. Hij raadt studenten aan juist onzekerheden te verwelkomen, en op te zoeken.

De Career Minor (30 ECTS) is een minor die je voorbereidt op de arbeidsmarkt en als einddoel heeft de ‘employability’ (inzetbaarheid) te versterken. Doel is het versterken van (a) kennis van de sector en (b) de vaardigheden en houding die nodig zijn om goed te functioneren. Algemene kennis en vaardigheden worden verkregen door plenaire sessies met lezingen, workshops en een assessment. Daarnaast kies je voor een specifiek thema dat aansluit bij je belangstelling, studieachtergrond of toekomstwensen.

De drie thema’s zijn dit jaar

1.       The Governance of International Solidarity and Sustainable Livelihoods: Dutch Perspectives
2.       Beleid voor een Duurzame Stad
3.       Een veilige wereld, een veilig Nederland

In het tweede blok kiezen studenten voor een individuele opdracht in de vorm van een stage of ondernemersplan, of voor een groepsopdracht waarin ze in projectvorm een probleem voor een werkgever kunnen oplossen.

Het faculteitsbestuur en het Career Minor team zijn trots samen met drie clusters een interessant programma te kunnen presenteren met tal van interessante gastsprekers. Studenten leren in een interdisciplinaire, interculturele context samenwerken en komen direct met werkgevers in contact. De faculteit werkt in de minor nauw samen met het centrale Career Services centrum en het University Center of Entrepreneurship.

De Career Minor wordt uitgevoerd door cluster 4. Sipke de Hoop is de coordinator.

Laatst gewijzigd:03 september 2018 11:48
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...

 • 20 augustus 2018

  150 Lowlandsbezoekers lallen grenzeloos met Martijn Wieling

  Te midden van al het festivalgedruis tijdens Lowlands op 17, 18 en 19 augustus heeft dr. Martijn Wieling van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar het effect van alcohol op spraakgebruik. Het is bekend dat alcoholgebruik spraak...