Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Onderzoek Letteren zeer positief beoordeeld

20 juli 2017

Het onderzoek van de Faculteit der Letteren is door externe evaluatiecommissies overwegend als ‘zeer goed’ bestempeld. Dit oordeel betreft zowel de kwaliteit, de maatschappelijke relevantie als de toekomstbestendigheid van het onderzoek dat in de periode 2010-2015 is uitgevoerd.

De positieve beoordeling is de uitkomst van een evaluatie door vier afzonderlijke commissies – een commissie voor ieder onderzoeksinstituut dat de faculteit kent: Groningen Institute of Archaeology (GIA), Centre for Language and Cognition Groningen (CLCG), Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG) en de landelijke onderzoekschool Mediëvistiek (waarvan de RUG penvoerder is).

Kwaliteit en relevantie van het onderzoek

Over de gehele linie levert de Faculteit der Letteren kwalitatief zeer goed onderzoek, zo blijkt uit de rapporten van de commissies. Er wordt geconstateerd dat alle instituten op hoog niveau presteren. Dit komt onder meer naar voren in de kwantiteit en de kwaliteit van publicaties, maar ook in het grote aantal prestigieuze onderzoeksbeurzen dat is verworven. Veel van het Letteren-onderzoek raakt bovendien aan belangrijke kwesties in de samenleving. Onder meer via samenwerking met bedrijven en organisaties wordt deze kennis benut om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Toekomstbestendig

De commissies concluderen verder dat organisatorische wijzigingen die in de afgelopen jaren zijn doorgevoerd hun vruchten hebben afgeworpen. De herinrichting van zowel CLCG en ICOG – en de verschuiving van onderzoeksfocus die daarmee gepaard ging – heeft deze instituten meer toekomstbestendig gemaakt. GIA staat nu ook voor de uitdaging om de eigen speerpunten te herdefiniëren en zo niet alleen de onderlinge samenwerking, maar ook de bestendigheid van het instituut te versterken.

‘Verheugd en trots’

Prof. Gerry Wakker, decaan van de faculteit, is verheugd met het oordeel van de commissies. ‘Het resultaat van de beoordeling bevestigt dat we het faculteitsbreed erg goed doen op onderzoeksgebied. Natuurlijk zijn er ook aanbevelingen gedaan om ons onderzoek verder te verstevigen. Met deze punten zijn we reeds aan de slag gegaan’. Wakker roemt de inzet van de betrokken stafleden, zowel bestuurders, onderzoekers als ondersteunend personeel. ‘De zeer goede beoordeling maakt mij erg trots. Complimenten zijn op zijn plaats voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen’.  

Achtergrondinformatie

De kwaliteit van het onderzoek aan Nederlandse universiteiten en de KNAW- en NWO-instituten wordt iedere zes jaar beoordeeld door onafhankelijke visitatiecommissies. Deze beoordelingen vinden plaats volgens het Standard Evaluation Protocol (SEP) 2015 – 2021, zoals dat is vastgesteld door de VSNU, NWO en de KNAW. In het kader daarvan wordt o.a. een zelfstudierapport voorgelegd aan de beoordelingscommissie en voert deze commissie een site visit van het te beoordelen instituut uit.

De onderzoeksinstituten binnen de Faculteit der Letteren zijn ieder afzonderlijk beoordeeld door verschillende visitatiecommissies. De vier commissies hebben hun bevindingen vastgelegd in afzonderlijke eindrapporten. Zowel deze rapporten als de bestuurlijke reactie van het Faculteitsbestuur zullen binnen afzienbare tijd op de RUG website worden geplaatst.

Laatst gewijzigd:20 juli 2017 13:52

Meer nieuws

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...