Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

ERC Starting Grant voor dr. Jana Hönke

30 augustus 2017

Dr. Jana Hönke, associate professor en Rosalind Franklin Fellow in Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft een ERC S tarting Grant van 1,5 miljoen euro ontvangen voor haar onderzoeksproject: Africa’s ‘Infrastructure Globalities’: Rethinking the Political Geographies of Economic Hubs from the Global South’

In totaal heeft de European Research Council (ERC) aan vier onderzoekers van de RUG een subsidie toegekend. Naast Jana Hönke van de Faculteit der Letteren, hebben Irma Mosquera-Valderrama en Panos Merkouris (Rechtsgeleerdheid) en Tina Kretschme (Gedrags- en Maatschappijwetenschappen) een starting-grant ontvangen voor de financiering van hun onderzoeksproject.

Jana Hönke
Jana Hönke

INFRAGLOB

De subsidie van Dr. Hönke zal geïnvesteerd worden in het nieuwe vijfjarige INFRAGLOB onderzoeksteam. INFRAGLOB onderzoekt hoe modellen en ervaringen van actoren uit het mondiale Zuiden (Afrika, Azië en Latijns-Amerika) wereldwijd het bestuur van economische knooppunten herdefiniëren. Daarnaast worden de ideeën achter het Chinees en Braziliaans beheer van grootschalige haven- en mijnbouwprojecten geanalyseerd. Ook voert het etnografisch onderzoek uit op meerdere locaties in Mozambique, Tanzania, Brazilië en China om te bepalen hoe deze concepten in de praktijk worden uitgevoerd, onderhandeld en terzijde worden geschoven. Ook wordt gekeken naar hoe transnationale mobilisering en conflicten over infrastructuur in Afrika, Brazilië en China dit alles beïnvloedt. Ten slotte wordt onderzocht hoe deze nieuwe actoren en praktijken de bestaande pogingen om te komen tot de mondiale regulering van het transnationaal zakendoen van onderen af veranderen. Zo biedt dit project unieke inzichten in hoe het mondiale Zuiden in een multipolaire wereld de bestuurspraktijk en de relaties tussen maatschappij en bedrijfsleven verandert.

Meer over ERC

ERC ondersteunt talentvolle jonge onderzoekers bij het opzetten van een onderzoeksteam en het starten van een onafhankelijk onderzoeksproject. De Advanced Grants staan open voor gevestigde academici van alle nationaliteiten en leeftijden. Een ERC-beurs stelt deze onderzoekers in staat gedurfd, baanbrekend onderzoek op te starten en binnen hun vakgebied nieuwe wegen in te slaan.

Laatst gewijzigd:20 februari 2018 11:18

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...