Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Hans Huisman benoemd tot bijzonder hoogleraar Geoarcheologie en Archeometrie

06 december 2017

Hans Huisman is per 1 december 2017 benoemd tot bijzonder hoogleraar Geoarcheologie en Archeometrie aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor één dag per week zal hij werken bij het Groningen Instituut voor Archeologie, waar hij onderzoek zal doen en zal doceren op het gebied van geoarcheologie (aardwetenschappelijke toepassingen in de archeologie) en archeometrie (chemisch-fysisch onderzoek in de archeologie).

Hans Huisman

Hans Huisman (1967) studeerde bodemkunde aan de Universiteit van Wageningen en specialiseerde zich in karteringstechnieken, geochemie en GIS. In 1988 promoveerde hij op een onderzoek naar de chemische samenstelling van de Nederlandse ondergrond. Hierna werkte hij vijf jaar als onderzoeker in het geochemisch laboratorium van TNO-NITG en in 2003 begon hij als senior onderzoeker bij de toenmalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, nu het RCE, in Amersfoort. Van 2009 tot 2015 was Hans naast deze werkzaamheden gastdocent aan de faculteit archeologie van de Universiteit Leiden.

In Groningen zal hij betrokken zijn bij het archeologieonderwijs aan studenten in de Bachelorfase, de (Research) Masterfase en onderwijs in de Graduate School for the Humanities. Hierbij zal een eerste focus liggen op micromorfologie, op fysisch-chemisch onderzoek aan artefacten en op toepassingen in de archeologische monumentenzorg. Ook zal hij verschillende onderzoekslijnen opzetten of verder uitbouwen: Hierbij ligt de nadruk niet alleen op ruimtegebruik in het verleden, prehistorische akkerbouw en oude technologie, maar ook op de invloed van modern menselijk handelen op de instandhouding van archeologische vindplaatsen.

Laatst gewijzigd:12 december 2017 10:06
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws