Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

NWO subsidie Internationalisering in de geesteswetenschappen voor prof. Peter Attema

20 juli 2017

Prof. dr. Peter Attema, hoogleraar Klassieke- en Mediterrane Archeologie aan de Faculteit der Letteren, heeft een NWO-subsidie voor Internationalisering in de geesteswetenschappen ontvangen. Het subsidieprogramma heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen Nederlandse geesteswetenschappers en hun buitenlandse collega's en versterking van internationale netwerkvorming. In totaal werden er zeven onderzoeksprojecten door het NWO gehonoreerd.

Samen rond Rome

Attema heeft de subsidie gekregen voor het onderzoeksproject Samen rond Rome. De hoofdstad van het Romeinse Rijk, lange tijd de grootste stad van Europa, kon niet zonder het omliggende rurale gebied, maar daar is tot op heden vrij weinig van bekend. In dit project gaan de onderzoekers drie groten archeologische databases samenvoegen om vragen over de economie en sociale organisatie van stad en achterland te kunnen stellen.

Meer informatie

Internationalisering in de geesteswetenschappen

prof. Peter Attema
prof. Peter Attema
Laatst gewijzigd:29 november 2017 15:26
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws