Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Sabrina Corbellini benoemd tot hoogleraar Leescultuur in premodern Europa

05 december 2017

Sabrina Corbellini is per 1 september 2017 benoemd tot hoogleraar Leescultuur in premodern Europa. Deze leerstoel vervult zij vanuit de opleiding Geschiedenis aan de Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen.

Corbellini's onderzoek focust zich op de geschiedenis en cultuur van het lezen en op de bestudering van de tekstdragers (handschriften en vroege drukken) die daarbij horen. In de afgelopen jaren heeft ze zich voornamelijk gericht op de bestudering van religieuze leesactiviteiten van leken en op reconstructie van leestechnieken gedurende de late middeleeuwen. Deze periode wordt gekenmerkt door een hoog niveau van stedelijke geletterdheid.

Zij heeft haar onderzoek gevoerd in het kader van verschillende Europese onderzoeksprojecten: Holy Writ and Lay Readers, Cities of Readers, Religious Literacies in the Long Fifteenth Century en In Readers’ Hands. Early Modern Dutch Bibles and their Readers*. Van 2013 tot 2017 heeft Corbellini leiding gegeven aan een internationale onderzoeksgroep met onderzoekers uit 24 Europese landen. Dit was in het kader van COST (Collaboration in Science and Technology) Action New Communities of Interpretation.

Corbellini (1969) studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit van Bologna in Italië en rondde een PhD af op het gebied van Middelnederlandse literatuur in Leiden. In 2008 heeft zij een aanstelling aan de Universiteit Groningen gekregen in het kader van het Rosalind Franklin Fellowship Programme. Bij de opleiding Geschiedenis heeft zij zich gespecialiseerd op het gebied van cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen, geschiedenis van het lezen en boekgeschiedenis.

Meer informatie

*Zie de medewerkerspagina van Sabrina Corbellini voor meer informatie over deze onderzoeksprojecten.

Contactgegevens:
s.corbellini@rug.nl
Tel: 050-3635966

Laatst gewijzigd:05 december 2017 16:31
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws