Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

John Nerbonne benoemd tot Fellow bij DFG Center for Advanced Studies Tübingen

17 januari 2017
John Nerbonne
John Nerbonne

John Nerbonne, hoogleraar Alfa-informatica aan de Faculteit der Letteren is door het DFG Center for Advanced Studies Words, Bones, Genes,Tools benoemd tot fellow aan de Universiteit van Tübingen.

Nerbonne zal van oktober 2017 tot maart 2018 in Tübingen onderzoek doen naar het vergelijken van talen ten opzichte van het onttrekken van een betrouwbaar signaal van historische verwantschap vanuit woordenlijsten (voor dezelfde concepten). Een bijzondere focus is de vraag of regelmatige geluidsovereenkomsten een beter teken van taalverwantschap zijn – zoals men sinds de 19e aanneemt – dan verschillen in globale woorduitspraak.

Het DFG Centre for Advanced Studies “Words, Bones, Genes, Tools’ heeft als doel de theoretische grondslagen van een nieuw interdisciplinair veld van bio-culturele co-evolutie te vestigen door de grenzen van samenwerking tussen traditionele disciplines te verleggen. Het centrum dient als forum voor interdisciplinaire discussie en het samenbrengen van wetenschappers om ideeën uit te wisselen en gemeenschappelijke onderzoeksvragen en -methodes te ontwikkelen. Het onderzoekscentrum wordt gefinancierd door de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Laatst gewijzigd:17 januari 2017 11:10

Meer nieuws