Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Research Master Clinical Linguistics ontvangt Erasmus+ subsidie

27 juli 2016
MA Clinicial Linguistics

De Research Master Clinicial Linguistics heeft een Erasmus+ subsidie ontvangen van het Agentschap voor onderwijs en cultuur van de Europese Commissie. De subsidie is toegekend onder project Key Action 1, het programma voor de financiering van een  Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD). Dankzij de subsidie van bijna 3 miljoen euro kan er jaarlijks aan ongeveer twintig studenten een beurs worden verstrekt.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees zijn internationale masterprogramma’s van excellente academische kwaliteit, aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hoge onderwijsinstellingen. Voor de financiering van deze programma’s kunnen hoge onderwijsinstellingen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ aanvragen. Deze financiering wordt toegekend wanneer een programma minimaal 78 van de 100 punten scoort. De subsidieaanvraag van Clinical Linguistics werd beoordeeld met 84 punten.

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. Erasmus+ bestaat uit drie actielijnen (Key Actions) voor alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, volwasseneneducatie en de jeugdsector: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling.

Laatst gewijzigd:27 juli 2016 11:14

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Presentatie boek over archeologisch onderzoek De Onlanden

  Zuidelijk van de stad Groningen ligt een geliefd natuurgebied: De Onlanden. Het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG heeft hier afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten staan beschreven in het boek ‘Huisplaatsen in De Onlanden...

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...