Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Research Master Clinical Linguistics ontvangt Erasmus+ subsidie

27 juli 2016
MA Clinicial Linguistics

De Research Master Clinicial Linguistics heeft een Erasmus+ subsidie ontvangen van het Agentschap voor onderwijs en cultuur van de Europese Commissie. De subsidie is toegekend onder project Key Action 1, het programma voor de financiering van een  Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD). Dankzij de subsidie van bijna 3 miljoen euro kan er jaarlijks aan ongeveer twintig studenten een beurs worden verstrekt.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees zijn internationale masterprogramma’s van excellente academische kwaliteit, aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hoge onderwijsinstellingen. Voor de financiering van deze programma’s kunnen hoge onderwijsinstellingen het Europese subsidieprogramma Erasmus+ aanvragen. Deze financiering wordt toegekend wanneer een programma minimaal 78 van de 100 punten scoort. De subsidieaanvraag van Clinical Linguistics werd beoordeeld met 84 punten.

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. Erasmus+ bestaat uit drie actielijnen (Key Actions) voor alle niveaus van onderwijs, van primair tot en met universitair, volwasseneneducatie en de jeugdsector: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling.

Laatst gewijzigd:27 juli 2016 11:14

Meer nieuws

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.

 • 28 november 2018

  RUG brengt partijen samen voor innovaties in digitale samenleving

  Tijdens de Digital Society Conference van de VSNU op 27 november jl. heeft de Rijksuniversiteit Groningen het boek ‘Samen kennis en innovaties ontwikkelen: digital society’ gepresenteerd. Dean of Industry Relations Iris Vis: "Digitalisering maakt steeds...