Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of ArtsOrganizationNewsNews Faculty of Arts

Wander Lowie benoemd tot hoogleraar Applied Linguistics

08 december 2016
Wander Lowie
Wander Lowie

Wander Lowie wordt per 1 januari 2017 benoemd tot hoogleraar Applied Linguistics aan de Faculteit der Letteren. In zijn nieuwe functie wordt Lowie voorzitter van de afdeling Applied Linguistics. Naast de continuering van zijn onderzoek en onderwijs zal hij ook een rol spelen bij het interuniversitaire Meesterschapsteam Moderne Vreemde Talen, waarin wordt gewerkt aan het optimaliseren van de kwaliteit van de lerarenopleidingen in de moderne vreemde talen.

Tweede-taalverwerving als dynamisch proces

Lowie is als onderzoeker verbonden aan het Centre for Language and Cognition Groningen en aan de onderzoeksschool BCN (Behavioural and Cognitive Neuroscience). Hij is Associate Editor van The Modern Language Journal, een van de toonaangevende tijdschriften in de Toegepaste Taalwetenschap. In zijn onderzoek richt hij zich op tweede-taalverwerving als dynamisch proces. Hierin bestudeert hij hoe een tweede taal wordt geleerd in interactie met de moedertaal, maar ook met veranderende persoonlijke kenmerken en met veranderende omgevingsfactoren. Ook doet hij onderzoek naar de meerwaarde van tweetaligheid en de effectiviteit van taalvaardigheidsonderwijs op alle niveaus. Binnen deze onderzoeksgebieden heeft hij drie promovendi begeleid en is momenteel begeleider van vijf promovendi.

Publicaties

In de afgelopen jaren heeft hij hierover meer dan 50 hoofdstukken en artikelen geschreven in toonaangevende boeken en tijdschriften. Zijn werk werd onder andere gepubliceerd in Studies in Second Language Acquisition , Language Learning, the Modern Language Journal, Journal of Second Language Writing, and Bilingualism: Language and Cognition, en Ecological Psychology. Daarnaast was hij (co-)auteur van vijf boeken, waarvan twee op het gebied van onderzoeksmethodologie: Essential Statistics for Applied Linguistics (uitgegeven door Palgrave MacMillan), en A dynamic Approach to Second Language: Methods and Techniques (uitgegeven door Benjamins). Samen met prof. dr. Kees de Bot en prof. dr. Marjolijn Verspoor schreef hij een belangrijk overzicht op het gebied van tweede-taalverwerving: Second Language Acquisition: an Advanced Resource Book (uitgegeven door Routledge).

In zijn onderwijs geeft hij verschillende colleges binnen English Linguistics, Applied Linguistics, de Research Master Language and Cognition en het Honours College. In 2011 was hij Docent van het Jaar van de Faculteit der Letteren.

Meer informatie

Afdeling Communicatie Faculteit der Letteren

Laatst gewijzigd:08 december 2016 16:52

Meer nieuws