Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Max van den Berg benoemd tot hoogleraar honorair Global Governance and Sustainable Livelihood

10 november 2016
Max van den Berg

Max van den Berg is per 1 november benoemd als hoogleraar honorair Global Governance and Sustainable Livelihood aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen voor een periode van maximaal 5 jaar.

Van den Berg zal de onbezoldigde positie één dag per week vervullen binnen het interdisciplinaire instituut Globalisation Studies Groningen (GSG) en is daarmee verbonden aan de studieprogramma's Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie en International Humanitarian Action en het Centre for International Relations Research. De focus van zijn aanstelling zal liggen op het verzorgen van onderwijs en het begeleiden van promovendi.

Over Van den Berg

Van den Berg (1946) heeft een veelzijdige staat van dienst. Hij was tot eind maart van dit jaar Commissaris van de Koning van de provincie Groningen. Eerder was hij partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, directeur van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib (destijds Novib) en lid van het Europees Parlement. In het Europees Parlement hield hij zich vooral bezig met Europese hulp aan ontwikkelingslanden. Na zijn studie Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen begon hij zijn loopbaan als wethouder van de Gemeente Groningen. Tijdens de opening van het huidige Academisch Jaar ontving hij de Ubbo Emmius Penning voor zijn maatschappelijke verdiensten.

Praktijkervaring

Van den Berg heeft in de loop der jaren veel praktijkervaring opgedaan op het terrein van governance en internationale samenwerking. Zijn aanstelling bij de Faculteit der Letteren zal daarom voor een groot deel bestaan uit het delen van deze ervaring met (promotie)studenten. Hij zal gastcolleges verzorgen binnen het bestaande collegeaanbod en waar gewenst ondersteuning bieden aan promovendi. Van den Berg levert met zijn werkzaamheden een bijdrage aan één van de onderzoeksspeerpunten van de RUG, Sustainable Society.

De benoemingscommissie is van mening dat Van den Berg uitstekende, zeer waardevolle expertise binnen het vakgebied van de leerstoel bezit. Daarmee biedt hij een aanvulling op de bestaande kennis en vaardigheden binnen de opleidingen en onderzoekscentra van de Faculteit der Letteren op dit gebied.

Meer informatie

Secretariaat Globalisation Studies Groningen (GSG)
dhr. J. Hoving:j.hoving@rug.nl / 050 363 2391

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:21

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...