Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Erasmus+ subsidie voor onderzoeksproject International Tuning Academy

28 juli 2016

Het Directoraat-Generaal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie heeft aan de Groningse tak van de International Tuning Academy een Erasmus+ Key Action 2 Knowledge Alliances een subsidie toegekend van een miljoen euro voor het onderzoeksproject Integrating Entrepreneurship and Work Experience into Higher Education (IEWEXHE).

Het subsidieprogramma Key Action 2 heeft onder meer als doel innovatie in het hoger onderwijs te bevorderen, en zo het innovatievermogen van Europa als geheel te versterken. In totaal zijn er van de 188 ingediende aanvragen voor deze actie 16 geselecteerd voor financiering. IEWEXHE is een samenwerkingsverband van universiteiten, internationaal bedrijfsleven en Europese organisaties. Het doel van het project is de aansluiting tussen hoger onderwijs en arbeidsveld te faciliteren op basis van werkgerelateerd leren via stages, traineeships en entrepreneurships. Het richt zich vooral op het midden- en kleinbedrijf dat veruit de grootste werkgever is in Europa. Hiertoe worden 12 reproduceerbare en nationaal te moduleren modules ontwikkeld. Deze dekken 4 academisch domeinen af waaronder de Menswetenschappen waaraan - gezien de bestaande arbeidsmarktsituatie - speciale aandacht zal worden geschonken. Daartoe maakt de eenheid Career Services van de Faculteit deel uit van het project.

De Tuning Academy werd in 2014 opgericht door de Rijksuniversiteit Groningen en de Universidad (Bilbao, Spanje) als bekroning van ruim twaalf jaar intensieve samenwerking op het gebied van onderwijsinnovatie door middel van de vele Tuning projecten. Het samenwerkingsverband heeft als doel onderwijs wereldwijd op elkaar af te stemmen en de erkenning van studieprestaties te bevorderen en te vereenvoudigen. Vorig jaar al kreeg de Groningse Academy een subsidie van €500.000 voor het project Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe (CALOHEE). Het onderwerp van dat project is zeer recent tot EU beleid gemaakt.

Laatst gewijzigd:28 juli 2016 10:00

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.