Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Dr. Mans Schepers benoemd tot lid De Jonge Waddenacademie

01 juli 2016

Dr. Mans Schepers, onderzoeker bij het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), is door de Waddenacademie benoemd tot één van de vijf leden van De Jonge Waddenacademie. De Jonge Waddenacademie stimuleert jonge onderzoekers om onderzoek te doen naar het Waddengebied, en hun adviezen en standpunten hierover naar buiten te brengen.

Dr. Mans Schepers
Dr. Mans Schepers

In zijn huidige onderzoek analyseert Dr. Mans Schepers hoe de terpenbewoners erin slaagden in de onbedijkte kwelder gewassen te verbouwen. Daarvoor doet hij, in samenwerking met It Fryske Gea en ecologen van de RUG, experimentele akkerbouw op de kwelders in Noord-Friesland. Mans begeeft zich met zijn onderzoeksgebied op het grensvlak van mens en natuur. Mens en natuur zijn in Nederland, en in het waddengebied het meest extreem onlosmakelijk met elkaar verbonden. In juli 2015 ontving Mans een VENI beurs van het NWO om dit onderzoeksproject te financieren.

De Jonge Waddenacademie is een initiatief om de waddenwetenschap te verjongen. Veel jonge onderzoekers, variërend van ecologen, economen, bestuurskundigen, historici en geofysici houden zich bezig met dit onderzoeksgebied. Nieuwe wetenschappelijke inzichten moeten het in stand houden en beheer van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee stimuleren en waarborgen.

Op 30 juni werden door Pavel Kabad, lid van de raad van Toezicht van de Waddenacademie, de eerste vijf leden van De Jonge Waddenacademie geïnstalleerd: Dr. Bas Borsje (Universiteit Twente), Dr. Eelke Folmer (NIOZ, Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee), Dr. Stefan Hartman (Stenden Hogeschool), Dr. Nora Mehnen (Universiteit Oldenburg) en Dr. Mans Schepers (Rijksuniversiteit Groningen).

Laatst gewijzigd:05 juli 2016 09:27

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...

 • 20 augustus 2018

  150 Lowlandsbezoekers lallen grenzeloos met Martijn Wieling

  Te midden van al het festivalgedruis tijdens Lowlands op 17, 18 en 19 augustus heeft dr. Martijn Wieling van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar het effect van alcohol op spraakgebruik. Het is bekend dat alcoholgebruik spraak...