Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Dr. Mans Schepers benoemd tot lid De Jonge Waddenacademie

01 juli 2016

Dr. Mans Schepers, onderzoeker bij het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA), is door de Waddenacademie benoemd tot één van de vijf leden van De Jonge Waddenacademie. De Jonge Waddenacademie stimuleert jonge onderzoekers om onderzoek te doen naar het Waddengebied, en hun adviezen en standpunten hierover naar buiten te brengen.

Dr. Mans Schepers
Dr. Mans Schepers

In zijn huidige onderzoek analyseert Dr. Mans Schepers hoe de terpenbewoners erin slaagden in de onbedijkte kwelder gewassen te verbouwen. Daarvoor doet hij, in samenwerking met It Fryske Gea en ecologen van de RUG, experimentele akkerbouw op de kwelders in Noord-Friesland. Mans begeeft zich met zijn onderzoeksgebied op het grensvlak van mens en natuur. Mens en natuur zijn in Nederland, en in het waddengebied het meest extreem onlosmakelijk met elkaar verbonden. In juli 2015 ontving Mans een VENI beurs van het NWO om dit onderzoeksproject te financieren.

De Jonge Waddenacademie is een initiatief om de waddenwetenschap te verjongen. Veel jonge onderzoekers, variërend van ecologen, economen, bestuurskundigen, historici en geofysici houden zich bezig met dit onderzoeksgebied. Nieuwe wetenschappelijke inzichten moeten het in stand houden en beheer van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee stimuleren en waarborgen.

Op 30 juni werden door Pavel Kabad, lid van de raad van Toezicht van de Waddenacademie, de eerste vijf leden van De Jonge Waddenacademie geïnstalleerd: Dr. Bas Borsje (Universiteit Twente), Dr. Eelke Folmer (NIOZ, Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee), Dr. Stefan Hartman (Stenden Hogeschool), Dr. Nora Mehnen (Universiteit Oldenburg) en Dr. Mans Schepers (Rijksuniversiteit Groningen).

Laatst gewijzigd:05 juli 2016 09:27

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.