Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Ingeborg Nienhuis nieuwe streektaalfunctionaris Gronings

15 februari 2016

Bij het Bureau Groninger taal en Cultuur, een gezamenlijk initiatief van Provincie en Rijksuniversiteit Groningen, is per 1 april 2016 een nieuwe streektaalfunctionaris benoemd: drs. Ingeborg Nienhuis. Zij volgt daarmee Eline Brontsema MA op.

Oorspronkelijk afkomstig uit Zoutkamp en opgegroeid in een Groningstalig gezin is Ingeborg Nienhuis (34) in 2005 afgestudeerd in de Nederlandse Taal- en Letterkunde op een masterscriptie over Nedersaksische streektaalliteratuur. Na haar studie was zij een aantal jaren werkzaam als docent Nederlands aan het Hogeland College te Warffum. Ingeborg Nienhuis: ‘Als streektaalfunctionaris hoop ik bij te dragen aan het onderzoeken, vastleggen en promoten van het Gronings. Het lijkt me een zinvolle taak om het Gronings van nu voor de volgende generaties te registreren en om nieuw materiaal te ontwikkelen voor Groningstalig onderwijs. Het ligt voor de hand om bij het doorgeven van onze prachtige, springlevende taal zoveel mogelijk digitale middelen in te zetten. Ik begin “Op Roakeldais” en heb er zin in.’

Ingeborg Nienhuis zal de functie voorlopig tot eind dit jaar vervullen.

Mede op verzoek van de provincie Groningen zal de samenwerking tussen het Bureau Groninger Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Huis van de Groninger Cultuur in de komende jaren worden geïntensiveerd. Er is inmiddels een commissie geformeerd die de opdracht heeft een agenda op te stellen voor Groningse Taal en Cultuur voor de komende vijf jaren. In deze commissie heeft namens het Bureau Groninger taal en Cultuur van de Rijkuniversiteit Groningen ook de nieuwe streektaalfunctionaris zitting.

Over het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC)
Het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) is een gezamenlijk initiatief van Provincie en Rijksuniversiteit Groningen. Het bureau houdt zich voornamelijk bezig met het onderzoek naar het Gronings en de streektaalgebonden cultuur in heden en verleden.

Meer informatie:
- Drs. Ingeborg Nienhuis [06-23457283, Ingetekstueel@hotmail.com]

Laatst gewijzigd:22 februari 2016 16:28

Meer nieuws

 • 17 juli 2018

  Wout van Bekkum, portret van een pionier

  Moeiteloos vindt hij zijn weg in Jeruzalem en in de National Library daar komt hij net zoveel bekenden tegen als in de Universiteitsbibliotheek van Groningen. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden-Oostenstudies, is kind aan huis in de bibliotheek op de...

 • 04 juli 2018

  Met fotostrips beter voorbereid naar de dokter

  Fotostrips lijken een goede manier om patiënten voor te bereiden op een gesprek met een dokter. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Ruth Koops van ’t Jagt. Vooral ouderen en anderen die moeite hebben met een huisarts te communiceren kunnen er veel...

 • 29 juni 2018

  Kijkmiddag scheepswrak Rutten op zaterdag 30 juni

  Aanstaande zaterdag 30 juni organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een kijkmiddag bij het wrak van een vroeg 18e-eeuws koopvaardijschip in de Noordoostpolder. Bezoekers zijn van harte welkom bij de opgraving nabij Rutten tussen 13.00 en 16.00 uur...