Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of ArtsOrganizationNewsNews Faculty of Arts

Archeologiestudent Karen de Vries wint W.A. van Es-prijs 2015

01 december 2015

Op 27 november j.l. werd in Zwolle tijdens de Reuvensdagen, het jaarlijkse congres over de Nederlandse archeologie, bekend gemaakt dat de W.A. van Es-prijs is toegekend aan Karen de Vries.  De W.A. van Es-prijs is een stimuleringsprijs voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie.

Aan de prijs, die jaarlijks tijdens de Reuvensdagen wordt uitgereikt, is een oorkonde verbonden en een geldbedrag van € 2000,-, beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De W.A. van Es-prijs wordt alternerend uitgereikt voor een proefschrift en een masterscriptie. Dit jaar ging de prijs naar de beste masterscriptie van de afgelopen drie jaar.

Uit het juryrapport: "winnaar van de W.A. van Es-prijs 2015 is Karen de Vries met haar op het Groninger Instituut voor Archeologie(RUG) geschreven research master scriptie ‘Together Apart. Iron age deposition practices on the Fries-Drents Plateau'. Kort en bondig typeert de jury haar scriptie als een goed onderbouwd, helder geschreven en fraai geïllustreerd onderzoek waarin (rituele) deposities uit zowel natte als droge contexten doelgericht zijn samengebracht en goed gestructureerd in relatie tot elkaar zijn geanalyseerd."

Karen bezet inmiddels een door NWO gefinancierde promotieplaats aan het Groninger Instituut voor Archeologie.

Laatst gewijzigd:08 januari 2016 09:27

Meer nieuws