Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Directeur Groninger Museum Andreas Blühm bijzonder hoogleraar Kunstgeschiedenis, musea en maatschappij

29 september 2015
Andreas Blühm
Andreas Blühm

Andreas Blühm is aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunstgeschiedenis, musea en maatschappij. Blühm zal vanuit de nieuwe leerstoel een belangrijke impuls geven aan de opleiding Kunstgeschiedenis en het masterprogramma Conservatorenopleiding Kunstgeschiedenis, dat nauw samenwerkt met musea. Daarnaast zal Blühm een verbindende schakel vormen tussen de wetenschap, het Groninger Museum en de cultureel-educatieve omgeving in bredere zin. Hij zal zich vooral richten op de maatschappelijke en publieke functie van het museum, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop het museum als een participatieve instelling in contact treedt met het publiek.

De samenwerking tussen museum en Rijksuniversiteit Groningen zal via dit hoogleraarschap geïntensiveerd worden, met positieve effecten voor studenten en ook goede mogelijkheden voor gezamenlijke onderzoekprojecten. Blühm wil hierbij het Groninger Museum als educatief laboratorium inzetten en onder meer studenten uitdagen om een rol als co-curator op zich te nemen.

Blühms specialisme, kunst uit de 19e eeuw, is een inhoudelijke aanvulling op de kennisgebieden van de afdeling Kunstgeschiedenis van de RUG. Verder is zijn uitgebreide museale praktijkervaring een belangrijke toevoeging aan het onderwijskundig palet. Zijn ervaringen en expertise op bijvoorbeeld de terreinen fundraising, public relations en moderne presentatietechnieken zullen van grote meerwaarde zijn voor toekomstige RUG-studenten Kunstgeschiedenis/Conservatorenopleiding.

Andreas Blühm studeerde kunstgeschiedenis, geschiedenis en archeologie en promoveerde in 1987 summa cum laude aan de Freie Universität Berlin. Na een loopbaan als onder andere Hoofd Presentatie bij het Van Gogh Museum en directeur van het Wallraf-Richartz-Museum Keulen werd hij in 2012 benoemd tot algemeen directeur van het Groninger Museum. Daarnaast werkte Blühm ook als (gast)docent aan universiteiten in onder andere Hamburg, Regensburg, Keulen en Hagen.

De bijzondere leerstoel is ingesteld dankzij de medewerking van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande.

Laatst gewijzigd:15 februari 2016 14:39

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...