Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Onderzoek naar verzuiling en ontzuiling Nederland door prof. dr. Huub Wijfjes

15 september 2015

Prof. dr. Huub Wijfjes, Mediahistoricus en Universitair hoofddocent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoekt de komende maanden de relatie tussen de geschreven pers en de processen van verzuiling en ontzuiling. Hij doet dit als fellow bij de Koninklijke Bibliotheek (KB), nationale bibliotheek van Nederland, en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS).

Prof. dr. Huub Wijfjes
Prof. dr. Huub Wijfjes

Verzuiling en de pers

Tijdens zijn fellowship wil Wijfjes op basis van grote verzamelingen gedigitaliseerde historische teksten de verhouding tussen media en politiek in het Nederland van de twintigste eeuw in kaart brengen. Volgens de bestaande theorieën werd de verzuiling gekenmerkt door nauwe banden tussen politiek en pers waarbij de laatste loyaal was aan de eigen politieke familie. De ontzuiling luidde de ontvlechting in en een tijd van mediatisering van de maatschappij: de media werden onafhankelijker en politici pasten zich aan de media aan. Wijfjes wil de theorie toetsen aan historische data.

Digitale tekstverzamelingen als bron

Wijfjes maakt in de KB gebruik van de gedigitaliseerde verzamelingen kranten (Delpher) en handelingen van de Eerste en Tweede Kamer (Staten-Generaal Digitaal). Ook betrekt hij publicaties van politieke partijen bij zijn onderzoek. Met digitale visualisatietechnieken zal hij de geaccepteerde theorieën over verzuiling en media in Nederland empirisch wegen. Aan het NIAS werkt hij zijn bevindingen verder uit, en het resultaat presenteert hij in een afsluitende publiekslezing in januari 2015.

Huub Wijfjes

Prof.dr. Huub Wijfjes (1956) is journalist en mediahistoricus. Hij is universitair hoofddocent Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Radio en Televisie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij publiceerde diverse boeken over de geschiedenis van media en journalistiek in Nederland. Wijfjes is daarnaast onder meer lid van de Commissie van Deskundigen van de Raad van Toezicht van de NOS en bestuurslid van het Ernst Kossmann Instituut voor politieke geschiedenis.

Samenwerking KB en NIAS

Huub Wijfjes is de twaalfde in een rij gerenommeerde onderzoekers die zich sinds 2005 aan de KB en het NIAS verbonden hebben. De fellow maakt bij het NIAS deel uit van een internationale en interdisciplinaire groep toponderzoekers. De KB brengt met het fellowship haar rol als wetenschappelijke bibliotheek met focus op digitalisering onder de aandacht, en vooral de mogelijkheden tot onderzoek die haar digitale collecties bieden.

Meer informatie over Huub Wijfjes en zijn onderzoeksgebied is te vinden op zijn eigen website.

Laatst gewijzigd:15 september 2015 16:24

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...