Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Geesteswetenschappelijk onderzoek in de Nationale Wetenschapsagenda

24 april 2015

De Nationale Wetenschapsagenda bundelt thema’s en onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Iedereen is uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren door vragen aan de wetenschap te stellen. Deze vragen kunnen t/m donderdag 30 april 2015 worden ingediend via de website van de Nationale Wetenschapsagenda.

De maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen die centraal komen te staan in de Nationale Wetenschapsagenda zullen per definitie complex zijn en vragen daardoor om benadering vanuit verschillende inzichten, methoden en perspectieven, inclusief bijdragen vanuit de Geesteswetenschappen.

Onderzoek binnen het domein van de Geesteswetenschappen is namelijk van vitaal belang voor de toekomst van Nederland. Geesteswetenschappers bestuderen de menselijke aspecten van allerlei verschijnselen in heden en verleden en genereren zo belangrijke nieuwe kennis. Uitdagingen voor de geesteswetenschappelijke onderzoeksagenda betreffen onder meer internationale conflicten, mensenrechten, ethiek, religieuze tradities, economische inclusiviteit, institutionele en bestuurlijke netwerken, sociale veerkracht, klimaatverandering, het veranderende medialandschap, identiteiten, cultureel erfgoed, taaldiversiteit, creatieve industrieën, en interacties tussen mens en machine.

Het Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG) bepleit daarom een nationale wetenschapsagenda die recht doet aan de kracht van de verschillende disciplines binnen de geesteswetenschappen. Binnen het nationale onderzoeksbudget moeten er daarbij voldoende middelen zijn voor ‘vrij en ongebonden onderzoek’. Het DLG stelt dan ook voor het geesteswetenschappelijk onderzoek voor de Nationale Wetenschapsagenda te rangschikken in drie thema’s:

 • Veerkrachtige samenleving
 • Diversiteit en identiteit
 • Taal en communicatie: media, verhalen en werkelijkheid

Bij ieder thema heeft het DLG tien concrete vragen geformuleerd. Voorbeelden zijn ‘Hoe werken samenzweringstheorieën? En wat maakt ze zo verleidelijk?’ (thema Veerkrachtige samenleving), ‘Waarom is het vluchtelingenprobleem zo moeilijk op te lossen?’ (thema Diversiteit en Identiteit), en ‘Het internet als echte wereld, hoe gaan we daar mee om?’ (thema Taal en communicatie).

Alle vragen (inclusief toelichting) zijn te vinden in het stuk ‘De Nationale Wetenschapsagenda en de Geesteswetenschappen’.

Vrij en ongebonden onderzoek

Juist om de grote issues van de samenleving te kunnen doorgronden is het van groot belang dat er binnen het nationale onderzoeksbudget voldoende geld beschikbaar blijft voor het vrije en ongebonden onderzoek. Voor de DLG is dit cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse wetenschap en voor het aangaan van de uitdagingen waar de Nederlandse samenleving voor staat. Samenwerking tussen kennisinstellingen en bijvoorbeeld musea moet hierbij worden gezien als vormen van valorisatie en kennistoepassing.

Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG)

Het Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen (DLG) is een samenwerkingsverband van de geesteswetenschappelijke en letteren faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit, de Erasmusuniversiteit Rotterdam, de Universiteit van Tilburg, Universiteit Maastricht, de Open Universiteit en de Universiteit Leiden.

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is penvoerder van het DLG.

Laatst gewijzigd:24 april 2015 16:23

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.