Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

Twee Vici-beurzen voor Faculteit der Letteren RUG

13 februari 2015

NWO heeft onlangs bekend gemaakt dat maar liefst twee wetenschappers via de Faculteit der Letteren een Vici-beurs van ieder 1,5 miljoen toegekend hebben gekregen. Het gaat om endowed chair Johan Bos en hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw Thea Hilhorst (WUR).

Johan Bos

‘Goed vertalen is een lastige klus’, vertelt hoogleraar computationele taalkunde Johan Bos. 'De betekenis moet zo goed mogelijk worden overgebracht, maar een letterlijke vertaling levert vaak onnatuurlijke constructies op. Soms kan een subtiele verandering in betekenis juist een mooiere vertaling opleveren. Hoe vertalers dit precies doen, gaan wij in het project In het project ‘Lost in Translation, Found in Meaning’ uitzoeken door grote verzamelingen vertaalde teksten automatisch te analyseren.’

Het interdisciplinaire onderzoek zal volgens Bos een volledig nieuw beeld op de relatie tussen betekenis en vertaling opleveren, omdat ‘de computationele benadering die ik voorsta het voor de eerste keer mogelijk maakt om op grote schaal betekenissen aan woorden toe te kennen tussen verschillende talen, met uiteindelijk doel automatisch vast te stellen wanneer een vertaling recht doet aan de betekenis.’

Thea Hilhorst

Thea Hilhorst gaat in haar project When disasters meet conflict. Disaster response of humanitarian aid and local state and non-state institutions in different conflict scenarios’ binnen Globalisation Studies Groningen(GSG) onderzoek doen naar n atuurrampen in conflictgebieden. Zij zal onderzoeken wat de overheid in een dergelijk geval doet, hoe verschillende instituties functioneren en zal analyseren op welke wijze verschillende hulporganisaties met een dergelijke situatie om gaan en ervoor proberen te zorgen dat de conflicten niet erger worden. Haar onderzoek zal worden uitgevoerd in negen landen die kampen met natuurrampen en verschillende soorten conflicten.

Vici-beurs

Ieder jaar worden de Vici-beurzen toegekend aan ongeveer 35 topwetenschappers in Nederland. Deze wetenschappers zijn maximaal 15 jaar geleden gepromoveerd en komen vanuit alle disciplines. Met de Vici kunnen wetenschappers nieuwe onderzoekslijnen opzetten. De Vici is een van de meest competitieve beurzen in Nederland en kent een honoreringspercentage van ongeveer 15%.

Meer informatie

PR en Voorlichting Faculteit der Letteren

Laatst gewijzigd:13 februari 2015 13:43

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...