Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueelNieuws Faculteit der Letteren

NWO bezoekersbeurzen voor prof. Sobecki en prof. Duijvendak

13 januari 2015

Prof.dr. Sebastian Sobecki (Engelse letterkunde en cultuurkunde van de Middeleeuwen) en prof.dr. Maarten Duijvendak (Economische, Sociale en Regionale geschiedenis) ontvingen onlangs beide een NWO bezoekersbeurs. Prof. Sobecki ontvangt met de beurs Dr. Matthew Boyd Goldie (Rider University, USA); Prof. Duijvendak zal in Groningen gaan samenwerken met Prof. Yuping Ni (Beijing Normal University and Beijing Tsinghua University).

Bezoekersbeurs voor Dr. Matthew Boyd Goldie

De NWO heeft prof. Sobecki een bezoekersbeurs toegekend in het kader van het project Our Sea of Islands: New Approaches to British Insularity in the Middle Ages (Een zee aan eilanden: nieuwe benaderingen van Britse insulariteit in de middeleeuwen). Dankzij de beurs kan Dr. Boyd Goldie dit voorjaar vier maanden samenwerken in Groningen met Sobecki. Ze zullen zich toeleggen op het Our Sea of Islands-project en op de redactie van een aflevering van het tijdschrift postmedieval (aflevering 7.4 van 2016). Deze aflevering zal gaan over recente conceptuele ontwikkelingen in insulaire en archipeltheorie. De aflevering bevat een uitgebreide inleiding op archipeltheorie en bijdragen van Peregrine Horden, Lynn Staley, Christine Chism, James Smith, Alfred Hiatt, Steve Mentz en Patricia Ingham.

Chinese gasthoogleraar bij Economische, Sociale en Regionale Geschiedenis (ESG)

Prof. Yuping Ni zal in de periode februari –juni verblijven bij de leerstoelgroep ESG als deel van een onderzoeksproject naar regionale ontwikkeling en overheidsbeleid in China en Europa 1750-1850. Dit verblijf wordt naast het NWO mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Chinese Confucius Instituut.

De verschillende economische ontwikkelingen in Europa en China tussen 1750 en 1850 worden als een van de keerpunten in de wereldgeschiedenis beschouwd. Over het hoe en waarom van deze ‘Great Divergence’ bestaat onduidelijkheid. Verschillen in onderzoekstraditie, beperkte toegang tot Chinees bronmateriaal en barrières in taal beperken de uitwisseling van academische kennis en inzichten. Dit samenwerkingsproject maakt dat nu mogelijk. In Groningen zullen prof. Maarten Duijvendak, dr. Martin Uebele, dr. Erwin Karel en dr. Richard Paping met prof. Yuping Ni samenwerken. In China is o.a. dr Manuel Perez Garcia (School of International Studies, Renmin University Beijing) bij het onderzoek betrokken.

NWO bezoekersbeurs

Een bezoekersbeurs van NWO is bedoeld voor het bezoek van een buitenlandse onderzoeker die een belangrijke bijdrage levert aan een lopend Nederlands onderzoeksproject. Het doel van de bezoekersbeurzen is het bevorderen van samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoekers. Dit vergroot de kennis over Nederlands onderzoek in het buitenland, en versterkt de expertise bij de Nederlandse onderzoeksgroep. Bezoekers kunnen met de beurs maximaal 4 maanden in Nederland verblijven.

Bron: NWO

Laatst gewijzigd:19 augustus 2016 13:48

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...

 • 20 augustus 2018

  150 Lowlandsbezoekers lallen grenzeloos met Martijn Wieling

  Te midden van al het festivalgedruis tijdens Lowlands op 17, 18 en 19 augustus heeft dr. Martijn Wieling van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoek gedaan naar het effect van alcohol op spraakgebruik. Het is bekend dat alcoholgebruik spraak...