Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Elsevier: Vijf bachelors van Letteren beste van Nederland

29 september 2014
beste studies

Volgens het jaarlijkse onderzoek van tijdschrift Elsevier naar ‘De Beste Studies’ zijn vijf opleidingen van Letteren als beste beoordeeld. Volgens studenten zijn Archeologie, English Language and Culture, Informatiekunde en Taalwetenschap de beste van Nederland. H oogleraren van andere universiteiten beoordeelden Nederlandse taal en cultuur als beste opleiding. Elsevier beoordeelt vooral de kwaliteit van het onderwijs.

Oordeel bachelors Letteren

Studenten beoordeelden in de Elsevier-enquête hun opleiding en universiteit op aanwezige faciliteiten, de inrichting van de opleiding, de kwaliteit van onderwijs en docenten, de toetsing en de interne organisatie en communicatie. De vier Letterenopleidingen die als beste uit de bus kwamen scoorden vooral hoog op de inrichting van de opleiding, toetsing en docenten.

Hoogleraren kozen Nederlandse taal en cultuur als beste in Nederland. Het oordeel was met name erg positief over de kwaliteit van de bachelor en ook over het aanbod van masteropleiding en de kwaliteit van de docenten.

Oordeel universiteit

De Nederlandse hoogleraren en universitair hoofddocenten beoordelen de Rijksuniversiteit Groningen als een na beste brede universiteit van Nederland. De universiteit is daarmee twee plaatsen gestegen in vergelijking met vorig jaar. Studenten plaatsen de RUG op de derde plaats onder de brede universiteiten.

Voor de masters is een minder volledig beeld te geven. Veel masters zijn uniek, andere zijn niet beoordeeld. Van de gerangschikte masters behaalt de RUG elf keer een eerste plek, maar daaronder zijn geen letterenopleidingen.

Een uitgebreide vergelijking van alle opleidingen is te vinden op de website van Elsevier.

Laatst gewijzigd:30 september 2014 12:00

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...