Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of ArtsOrganizationNews

Inschrijving Leergang Cultuuronderwijs geopend

24 oktober 2014

De inschrijving voor de derde editie van de leergang cultuuronderwijs is geopend. De leergang start in maart 2015. De leergang cultuuronderwijs biedt een evolutionair-cognitief kader om de eigenaardigheden van de mens, waaronder het ontwikkelen van cultuuronderwijs, te beschouwen. Dit moet leiden tot eigen inzicht in de aard van cultuuronderwijs en van het cultuureducatieve veld. Gerichte huiswerkoefeningen stellen de deelnemers in staat met de opgedane kennis de eigen beroepspraktijk te analyseren. De cursisten sluiten de leergang af met een essay, waarin zij een begin maken met een theoretische verantwoording van het eigen werk. Al het schrijfwerk wordt intensief begeleid door specialisten.

Doelgroep

Deze leergang, onder leiding van Eelco van Es , bestaat uit acht collegedagen. De leergang is bestemd voor leidinggevenden, opleiders, beleidsmedewerkers en ontwikkelaars in het cultuureducatieve veld. De deelnemers zullen worden geselecteerd op grond van schrijfvaardigheid. Het schrijven van een kort opstel (500 woorden) maakt dan ook deel uit van de selectieprocedure.

Gastdocenten zijn o.a. Arjo Klamer (EUR) en Jan Masschelein (KULeuven).

Voor uitgebreide informatie over de leergang en de aanmeldingsprocedure gaat u naar de informatiepagina . U kunt ook contact opnemen met de coördinator, dr. Eelco van Es, e.van.es@rug.nl ; telefoonnummer 050 363 7363.

Laatst gewijzigd:06 februari 2019 14:43

Meer nieuws