Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Derde deel Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 verschijnt op 4 december

03 december 2014
Derde Deel Kunstkritiek

Op donderdag 4 december verschijnt het derde deel in de elfdelige serie Kunstkritiek in Nederland 1885-2015, getiteld Verstrengeling van traditie en vernieuwing. Kunstkritiek in Nederland tijdens het fin de siècle 1885-1905. Auteur van de uitgave is Lieske Tibbe; de kernredactie bestaat uit RUG-onderzoeker dr. Peter de Ruiter en Jonneke Jobse.

Over Verstrengeling van traditie en vernieuwing

Deze publicatie onderzoekt reacties van Nederlandse kunstcritici op een snel veranderende kunstwereld aan het einde van de negentiende eeuw. Decennialang vormden ‘Driejaarlijksche’ tentoonstellingen het platform voor geromantiseerde of realistische historie- en genreschilderkunst en het ‘Hollands impressionisme’. Vanaf omstreeks 1885 krijgen kleinere tentoonstellingen, gewijd aan één kunstenaar, zoals Vincent van Gogh of Jan Toorop, of aan een selecte groep, meer belang. Ook doen stromingen als het Franse impressionisme, neo-impressionisme en symbolisme hun intrede. Deze vernieuwingen vereisen een andere kunstkritiek, die met aplomb geïntroduceerd wordt in het in 1885 opgerichte tijdschrift De Nieuwe Gids. Maar was die nieuwe kritiek wel zo nieuw en had de ‘oude’ kritiek volledig afgedaan? Visies van toonaangevende critici als J.A. Alberdingk Thijm, Frederik van Eeden, Hermine Marius, Johan de Meester, Richard Roland Holst, Jan Veth, Carel Vosmaer en Willem Witsen staan in deze bloemlezing naast en tegenover elkaar.

Over de serie Kunstkritiek in Nederland 1885-2015

Deze elfdelige reeks vormt een uniek naslagwerk over de begripsvorming en waardering van de moderne en hedendaagse beeldende kunst. Een zorgvuldige selectie van enkele honderden teksten van toonaangevende critici – kunstkritieken, journalistieke bijdragen, interviews en essays – biedt een breed publiek toegang tot belangwekkende kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen vanuit het perspectief van de Nederlandse kunstkritiek. De redactie wordt gevormd door Peter de Ruiter en Jonneke Jobse.

De pers over de eerste twee delen

‘De eerste twee delen tonen alvast dat de elfdelige reeks een indrukwekkend naslagwerk zal worden’ − De Witte Raaf

‘Deze spectaculaire bloemlezing van naoorlogse beeldende-kunstrecensies onderstreept ten enenmale het grote belang van eigenzinnige critici en deskundige kunstrecensies.’ – Arjen

Fortuin in NRC Handelsblad over De schilderkunst in een kritiek stadium?

Meer informatie (PDF)

Laatst gewijzigd:03 december 2014 14:31

Meer nieuws

 • 24 september 2018

  Presentatie boek over archeologisch onderzoek De Onlanden

  Zuidelijk van de stad Groningen ligt een geliefd natuurgebied: De Onlanden. Het Groninger Instituut voor Archeologie van de RUG heeft hier afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten staan beschreven in het boek ‘Huisplaatsen in De Onlanden...

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...