Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of ArtsOrganizationNews

Archeologie topopleiding, 3 eerste plaatsen Letterenstudies in Keuzegids

31 oktober 2014

De Keuzegids Universiteiten heeft dit jaar het predicaat Topopleiding toegekend aan de bacheloropleiding Archeologie van de Faculteit der Letteren. De opleiding behaalde een totaalscore van 78 punten en behoort daarmee tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs. Met name het expertoordeel en de wetenschappelijke vorming worden geroemd.

Een studie kan in de Keuzegids ook de beste in zijn categorie zijn van soortgelijke opleidingen in Nederland, zonder het predicaat Topopleiding te krijgen. Drie letterenstudies zijn dit jaar de beste in hun categorie: Archeologie, English Language and Culture en Kunstgeschiedenis. Bij de laatste twee genoemde opleidingen worden vooral de docenten uitstekend bevonden.

Een tweede plek is er voor Nederlandse taal en cultuur en Kunsten Cultuur en Media.

Over de Keuzegids Universiteiten

De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op vervolgstudies. De beoordelingen in de gids worden opgesteld aan de hand van studentenoordelen, gegevens van Studiekeuze123 en visitatierapporten. Voor de masteropleidingen bestaat een aparte Keuzegids Masters. Deze verschijnt in februari.

Meer informatie over de Keuzegids Universiteiten.

Laatst gewijzigd:18 januari 2017 13:19

Meer nieuws