Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Imaka lezing over Ontwikkelingen in de wooncultuur van de Samen

21 oktober 2014

De Groningse cultureel-antropologe mevrouw dr. Nellejet Zorgdrager geldt als autoriteit inzake de Kautokeino-opstand. Op 27 oktober 2014 zal ze een publiekslezing verzorgen op het Arctisch Centrum.

De Samen wonen verspreid over een groot gebied in Scandinavië. Een gebied met een grote variatie in natuurlijk milieu, van bijna boomloze toendra met spaarzame berkenbomen tot dichte naaldwouden. Tot in de zeventiende eeuw leefden de Samen voornamelijk van de jacht en de visserij, zowel aan de kust als in het binnenland. In de zeventiende eeuw ontwikkelde zich de tamme rendierhouderij in de binnenlanden, terwijl de kustbevolking naast jacht en visserij ook vee was gaan houden. Hoewel ook de jagers/vissers in de loop van het jaar op verschillende plekken woonden, waren het de rendierhouders die zich tot echte nomaden ontwikkelden, met migratieroutes van lager gelegen bosgebieden in de winter tot berggebieden in de zomer, over afstanden van soms 300 km. Door de verschillen in het natuurlijk milieu en de beschikbaarheid van "bouwmateriaal" kennen de zuidelijker wonende Samen andere woonvormen dan de Noord-Samen, terwijl de nomaden woonvormen ontwikkelden aangepast aan hun trekkend bestaan.

In de lezing wordt een overzicht gegeven van de verschillende traditionele woonvormen en de wijze waarop deze onderkomens werden en worden gebruikt. Samen, ook de rendierhouders, wonen tegenwoordig in moderne huizen. Rendiersamen maken daarnaast nog steeds gebruik van traditionele woonvormen, aangepast met behulp van moderne technologie. Door hun grote aanpassingsvermogen ontwikkelden zij daarnaast nieuwe onderkomens geschikt voor gebruik tijdens het hoeden van de kudde in de winter en tijdens de voor- en najaarstrek. De ontwikkeling in woonvormen van traditioneel tot modern heeft zich zo snel voltrokken dat de moderne wooncultuur van de Samen nog veel trekken vertoont van de traditionele leefwijze in tenten met gebruiksvoorwerpen uit de natuur. In de lezing zullen we deze ontwikkelingen volgen aan de hand van uitgebreid illustratiemateriaal.

Meer informatie

Arctisch Centrum

Jan de Groot

Laatst gewijzigd:21 oktober 2014 13:08

Meer nieuws

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...

 • 07 februari 2019

  Gerrit Krolprijs voor beste Nederlandstalige essay

  De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2019 405 jaar. Om dit te vieren roept het Talencentrum, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de Gerrit Krolprijs in het leven.