Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Promotiearchief Faculteit der Letteren 1984

De dissertaties kunt u vinden via de bibliotheekcatalogus, waar u ook op naam kunt zoeken.

promovendus titel proefschrift (co)promotor datum bijz.
Bakker, H.T.

Ayodhy a

prof.dr. J. Ensink 29-11 cum laude
Brinker, J.H.

Problemi dell'accordo del participio passato nell'italiano moderno

prof.dr. A.R.T. Briosi

prof.dr. M. Metzeltin

06-09
Ebeling, R.A.

Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer: sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940

prof.dr. D.P. Blok

prof.dr. N.R. Arhammar

20-12
Harbers, H.

Ironie, Ambivalenz, Liebe: zur Bedeutung von Geist und Leben im Werk Heinrich Manns

prof.dr. H. Steffen 10-05
Hoeksema, J.

Categorial morphology

prof.dr. A. Sassen

prof.dr. J.F.A.K. van Benthem

20-12
Hogenhout-Mulder, M.J.

Proeven van tekstkritiek: een onderzoek betreffende de tekstgeschiedenis van de Renout van Montalbaen en de Perceval

prof.dr. F. Lulofs 24-05
Jongeling, K.

Names in Neo-Punic inscriptions

prof.dr. J.H. Hospers

prof.dr. J. Hoftijzer

19-01
Kooi, J. van der

Volksverhalen in Friesland: lectuur en mondelinge overlevering: een typencatalogus

prof.dr. H. Entjes

prof.dr. N.R. Arhammar

16-02 cum laude
Kortekaas, G.A.A.

Historia Apollonii Regis Tyri: prolegomeno, text edition of the two principal Latin recensions, bibliography, indices and appendices

prof.dr. L.J. Engels 01-03
Leeman, F.W.G.

Alciatus' emblemata: denkbeelden en voorbeelden

prof.dr. H.W. van Os 14-06
Luhrman, G.J.

C.L. Pasius, T. Linacer, J.C. Scaliger en hun beschouwing van het werkwoord: een kritsch-vergelijkende studie omtrent XVIde eeuwse taalkundige theorievorming

prof.dr. E. Vorlat

prof.dr. J.H. Hospers

22-03
Ridderbos, H.N.B.

Saint and symbol: images of Saint Jerome in early Italian Art

prof.dr. H.W. van Os 07-06
Laatst gewijzigd:20 november 2018 10:32