Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Promotiearchief Faculteit der Letteren

2006

De dissertaties kunt u vinden via de bibliotheekcatalogus, waar u ook op naam kunt zoeken.

promovendus titel proefschrift (co)promotor datum bijz.

Baron,

W.

In het belang en de welvaart van alle ingezetenen. Gezondheidszorg in Groningen 1800-1870. prof.dr. P. Kooij 19-10

Bastide-van Gemert,

S. la

"Elke positieve actie begint met critiek". Hans Freudenthal en de didactiek van de wiskunde.

prof.dr. K. van Berkel

prof.dr. J.A. van Maanen

11-05

Bíro,

T.S.

Finding the right words: implementing optimality theory with simulated annealing.

prof.dr.ir. J. Nerbonne

dr. G. Bouma

07-12

Bloemsma,

J.H.

"Bellissimi favellatori". De verhalende schilderkunst van het Duecento en de Stil Novo.

prof.dr. H.Th. van Veen

dr. H.N.B. Ridderbos

20-03

Hagoort,

W.J.

De Gelderse zeepolder Arkemheen. Namen van bouw-, hooi- en weilanden, boerderijen, beken en wegen in de polder Arkemheen gemeenten Nijkerk en Putten 806-2002.

prof.dr. H.W. Niebaum

prof.dr. L. Kremer

01-06

Hoop,

S. de

Met vallen en opstaan: vijf jaar Nederlands hulpbeleid in Midden- en Oost-Europa.

prof.dr. H. Renner

prof.dr. H.W. Hoen

19-01

Oudshoorn,

M.J.

The poetics of superfluity - narrative and verbal art in the novels of Ivan Turgenev.

prof.dr. J.J. van Baak

dr. S. Brouwer

11-05

Paul,

H.J.

Masks of meaning: existentialist humanism in Hayden White's philosophy of history

prof.dr. F.R. Ankersmit

prof.dr. C.F.G. Lorenz

23-02 cum laude

Ploeg,

S.M.

Staged experiences. Architecture and rhetoric in the work of sir Henry Wotton, Nicholas Hawksmoor and sir John Vanbrugh.

prof.dr. A. van der Woud

dr C.A. van Eck

16-03

Schraven,

M.

Festive funerals. The art and rittual of funeral apparati in Early Modern Rome.

prof.dr. H.Th. van Veen

prof.dr. S. de Blaauw

12-10

Schreuder,

M.J.

Prosodic processes in language and music.

prof.dr. J. Koster

dr. D. Gilbers

15-06

Shiraishi,

H.

Topics in Nivkh phonology.

prof.dr.ir. J. Nerbonne

dr. T. de Graaf

dr. D. Gilbers

14-09

Teszelsky,

R.C.E.

De sacrae coronae regni Hungariae. De kroon van Hongarije en de ontwikkeling van vroegmoderne nationale identiteit (1572-1665).

prof.dr. A.J. Vanderjagt

prof.dr. A.R. Várkonyi

29-06

Waal,

M.C. van der

The battle over the books: processes of selection in the South African literary field.

prof.dr. E.J. Korthals Altes

prof.dr. G.J. Dorleijn

22-06

Kansu-Yetkiner,

N.

Blood, shame and fear: self presentation stategies in Turkish women's talk about their health and sexuality.

prof.dr. G. Redeker

dr. N. Büyükkantarcýoolu

09-02

Zempléni,

M.Z.

Functional imaging of the hemispheric contribution to language processing.

prof.dr. Y.R.M. Bastiaanse

dr. L.A. Stowe

22-06

Zuiderhoek,

A.J.

Citizens, elites and benefactors: the politics of public generosity in Roman Asia minor

prof.dr. O.M. van Nijf

dr. W.M. Jongman

26-01

Laatst gewijzigd:27 maart 2018 10:07