Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit der LetterenOrganisatieActueel

Promotiearchief Faculteit der Letteren

2005

De dissertaties kunt u vinden via de bibliotheekcatalogus, waar u ook op naam kunt zoeken.

promovendus

titel proefschrift (co-)promotor datum bijz.
Andringa, S.J. Form-focused instruction and the development of second language proficiency. prof.dr. C.M. de Glopper 10-11
Beek, L.J. van der Topics in Corpus-Based Dutch Syntax. prof.dr. J. Nerbonne 10-11
Berkenvelder, F.C. Stedelijk burgerrecht en burgerschap. Een verkennende inventarisatie in Deventer, Kampen en Zwolle (1302-1811). prof.dr. D.E.H. de Boer 01-12
Blokland, R.P.C.E. The Russian loanwords in literary Estonian. prof. dr. C. Th. Hasselblatt. 17-11
Broersma, D.T. Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963. prof.dr. M.G.J. Duijvendak 22-12
Buuren van, J.M. De taal van het hart. Retorica en receptie van de hedendaagse streekroman. prof.dr. H.W.H. Niebaum 13-01
Deugd de, N. Ukraine and the issue of participation with the Euro Atlantic security community. The difference between policy-on- paper and policy- in-practice. prof.dr. P.M.E. Volten 17-11
Eggens, A. Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog. prof.dr. M.G.J. Duijvendak 30-06
Hazeu, W. Vestdijk, een biografie. prof.dr. G.J. Dorleijn 10-11
Hoekstra, T.R. Building versus Bildung: Manfredo Tafuri and the construction ofa historical discipline. prof.dr. E.R.M. Taverne 08-09
Holtrop, A.G.H. Nynke van Hichtum: Leven en werk van Sjoukje Troelstra – Bokma de Boer 1860-1939. prof.dr. H. te Velde 06-10
Karel, E.H.K. De maakbare boer. Streekverbetering als instrument van het Nederlandse landbouwbeleid 1953-1970. prof.dr. P. Kooij 24-03
Karstkarel, N. Changes in shelfice extent in West Antarctica between 1840 and 1960; Analysing historical maps in a geographical Information System. prof.dr. L. Hacquebord 09-06
Krajenbrink, E.J. Het landbouwschap “Zelfgedragen verantwoordelijkheid” in de land- en tuinbouw 1945-2001. prof.dr. P. Kooij 03-02
Otten- van der Kaap, G.H. Lied van ‘t leven, bloemen van passie. Metaforen in de poëzie van Tachtig. prof.dr. G.J. Dorleijn 19-09
Ottenhof, H. De letter te lijf. Beeldvorming van concrete en visuele poëzie in Nederland en Vlaanderen. prof.dr. G.J. Dorleijn 17-11
Overbeek, A.B. Realistische geschiedschrijving Theodor Mommens “Römische geschichte”. prof.dr. O.M. van Nijf 22-09
Prenger, J. Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistisch wiskundeonderwijs. prof.dr. C.M. de Glopper 01-12
Prins, R.P., Finite-State Pre-Processing for Natural Language Analysis. prof.dr. J. Nerbonne 12-05
Riemens, M.J. De passie voor vrede. De evolutie van de internationale politieke cultuur in de jaren 1880-1940 en het recipiëren door Nederland. prof.dr. C.A. Tamse 20-10
Rutten, E. Unattainable Bride Russia Engendering Nation, State and Intelligentsia in Twentieth-Century Russian Literature. prof.dr. J.J. van Baak 13-10 cum laude
Sanon/Ouattara, F.E.G. La traduction en Situation de Diglossie: les cas du discours religieux au Burkina Faso. prof.dr. E.J. Korthals Altes 03-03
Schooten van, E.J. Literary response and attitude toward reading fiction. prof.dr. C.M. de Glopper 17-03
Spronk, R.H.J. Examining materials and techniques of Easel Paintings: Ten Technical Studies (1996-2005). prof.dr. M. Faries 19-09
Stefan, A.M. Securitization and democratization: how they condition each other – the case of Romania. prof.dr. P.M.E. Volten 25-04
Vanstiphout, W.A.J. Maak een stad; Rotterdam en de architectuur van J.H. van den Broek. prof.dr. E.R.M. Taverne 16-06
Villada Moirón, M.B. Data-driven identification of fixed expressions and their modifiability. prof.dr. J. Nerbonne 24-03
Yoda, L.A. La traduction médicale du français vers le mooré et le bisa: un cas de communication interculturelle au Burkina Faso. prof.dr.E.J. Korthals Altes 04-07
Yoshioka, K. Linguistic and gestural introduction and tracking of referents in L1 band L2 discourse. prof.dr. C.L.J. de Bot 06-10
Laatst gewijzigd:27 maart 2018 10:09